Kystverkets prosjektleder Martin Fransson skriver:

Les også

Vi tar avstand fra slike påstander. De sprer unødvendig uro og mistillit i lokalmiljøet

Vi har forståelse for Kystverkets frustrasjon. Selvfølgelig er det vanskelig å møte så mye motstand på «oppløpssiden». Forklaringen må være at prosjektet er så stort, og potensielle skadevirkninger likeså, at det har vært vanskelig for folk flest å ta det helt til seg. Det er kanskje derfor det hele har gått under radaren altfor lenge.

Den tiden er nå over, befolkningen forstår i raskt økende grad hva som er i ferd med å skje.

Det har vært flere gode innlegg som har dekket en del av påstandene, bl.a fra Hvaler AP og Høyre, og Hvaler Senterparti, i tillegg til oppmuntrende nyheter om rensing og gjenbruk av mudderet.

Vi ønsker i tillegg å svare ut» Kystverket på følgende:

Kystverket diskuterer ikke vår konklusjon om at 12-15 prøver ble tatt ut. Det er altså riktig. Isteden argumenterer de med at de kunne tatt mange færre. Dem om det.

Prøvemudringen ble observert nøye fra Neptune Network. De registrerte ikke konsentrert dybdegraving på spesielle punkter. Her må det bli påstand mot påstand.

Heller ikke våre opplysninger om at det er 130 kjerneprøver som ligger til grunn for de ca. 600 prøvene blir diskutert, opplysninger om veileder som sier 320 kjerneprøver ville vært riktig og dokumentasjon på at prøvene ble redusert pga kostnader ble gitt av Hvaler AP og Høyre.

Vi synes det er mer enn betenkelig at Kystverket ikke vil ta til seg muligheten for at «gamle synder» ligger begravet. Vi har funnet Niva rapport 238/88 (1988) som beskriver området som sterkt forurenset, bl.a. med kvikksølv fra Borregaard. Borregaard slapp som kjent ut 130 tonn kvikksølv fra 1948 til slutten av 1900 tallet, hvorav halvparten regnes med å ligge i Glommaestuariet.

Fareklasse V (5) i kvikksølv starter på 1,45/mg/kg masse. Det Norske Veritas fant i 2006 flere prøver med skyhøye verdier med 9,2 som den verste, men også flere over 4, over 2 etc.

Vi mener det ikke bare er en mulighet for hot spots eller giftlommer, men at dette er mer enn sannsynlig. Det vil ikke Kystverket ta til seg eller diskutere, de mener alt er god til moderat tilstand. Til tross for at det i utgangspunktet er bestemt at ca 700.000m3 sterkt forurenset masse skal på land.

Rapporten fra Miljødirektoratet var 5 avsnitt, men til sammen 15 punkter. Det er et faktum, og Kystverket diskrediterer seg selv ved å diskutere dette.

Det er helt korrekt at rettsaken ble «tapt» av NeptuneNetwork, men det var etter at Kystverket ca. to timer inn i saken (Redd Hvalerskjærgården var til stede) plutselig erklærte at prøvemudringen var over! Svært overraskende trekk, og det tok bort grunnlaget for saken som var å stanse prøvemudringen. 1-0 til Kystverket der.

Når det gjelder partikkelspredning så står vi på vårt. Kystverket unnskylder seg med at nedføring i rør har de blitt pålagt. Det er riktig, Miljødirektoratet har gjort det, men det blir ikke bedre av det.

Avslutningsvis vises det til at prosjektet skal overvåkes i 10 år etter avsluttet arbeid. Dette synes vi er spesielt interessant. Hva skjer hvis alarmen går? Blir det sendt ut et slags Tsunamivarsel? Noe som ikke kan stanes, alle må berge seg selv? Det er nemlig ingen måte å reversere dumpingen på.

Eller hva skjer hvis det kommer en virkelig storflom i Glomma etter 11-12 år (eller mer) som virkelig snur opp ned på alt? Ingen ting kan gjøres.

Vi ønsker å komme med en oppfordring til Kystverket: Istedenfor å slåss mot befolkningen, gå med den. Kystverket har i hovedprosjektet allerede garantert at ca 700.000m3 skal på land. Da må de ha en plan for dette. Volumet er det samme som delprosjektet nå, og ting tyder vel på at det kanskje blir med det.

Legg frem planen, hvor skal dere legge disse 700.000m3, og hva koster det? Hva koster BAT importert fra f.eks Nederland eller Tyskland ift grabbmudring? Så får det bli opp til sentrale myndigheter å finansiere dette. Vi kan love at vi skal gi Kystverket all støtte vi kan for at en slik plan blir gjennomført!

Da får Borg havn mudringen den trenger, og befolkningen slipper en potensiell miljøbombe midt i matfatet. Det må kalles en vinn- vinn situasjon!