For første gang arrangeres «kvinneuka» i Fredrikstad. Hver dag i uke 10 kan du få med deg arrangementer om feminisme og kvinnekamp. Det hele avsluttes 8. mars med den internasjonale kvinnedagen. 8. mars-komiteen er svært stolte over at vi år markerer og feirer kvinnedagen en hel uke. Dette gjør at flere får muligheten til delta på en markering som fortsatt er viktig. I en tid hvor kvinner fortsatt opplever at kampen ikke er over.

Kvinner i store deler av verden mangler tilgang til utdannelse, kvinner blir kjønnslemlestet, kvinner blir voldtatt som våpen i krig, kvinner dør etter utrygge aborter, og i hjemlige trakter blir kvinners selvbestemmelse over egen kropp brukt som politisk forhandlingskort. I tillegg ser vi utfordringer som at det er flest kvinner som jobber deltid. 18 prosent av deltidsarbeidende kvinner, mot kun én prosent av deltidsarbeidende menn. Vold mot kvinner og barn er et stort samfunnsproblem. Dette forsøker vi å fokusere på gjennom en utstilling i byhallen. Den har åpning fredag ettermiddag.

Kunstneren selv kaller utstillingen sin: «Barna i verden ved siden av». Denne utstillingen er kunstneres bidrag til å bryte tabuer og tausheten samfunnet omgir seg med i forhold til incest og seksuelle overgrep / voldtekt. Målet er å bidra til at alle blir bedre i stand til å snakke om og med, og til å gi disse tause barna en stemme. Vi i 8. mars-komiteen er så glade for at vi får lov til å presentere dette sammen med kunstneren i kvinneuka. Utstillingen åpnes av varaordfører Siri Martinsen fredag ettermiddag, den 6. mars. Mer info finner du på: http://devikti.no/index.html

Vi har i tillegg mange flere arrangementer i løpet av uka. Blant annet viser Fredrikstad kino filmen Woman 6. og 8. mars:

Hva vil det si å være kvinne? For å finne svar har Yann Arthus-Bertrand (Frankrike) og hans medregissør Anastasia Mikova (Ukraina) reist verden rundt og gjort to tusen intervjuer med kvinner fra femti forskjellige land. Dette er kvinner med vidt forskjellige livserfaringer, livssyn og sosioøkonomiske forutsetninger. Snarere enn å forsøke å finne frem til et fasitsvar, lar filmen ganske enkelt kvinnene snakke.

Etter hvert som vi hører unge og gamle kvinner uttale seg om sine drømmer, redsler og lidenskaper – om jobb, kjærlighet, barn, familie, kropp, seksualitet, ekteskap, identitet, utdanning og selvrealisering – begynner det å åpenbare seg visse interessante mønstre. Woman er imidlertid mer enn bare en serie fascinerende vitnesbyrd, den er en solidaritetserklæring, og en betimelig påminnelse om at den beste måten å bekjempe diskriminering, undertrykkelse og stereotyper på er ved å la kvinner selv komme til orde – og lytte til hva de har å si. Filmen vant publikumsprisen under Bergen Internasjonale Filmfestival, der denne omtalen er hentet fra.

8. mars-komiteen mener også det er svært viktig å kjenne sin kvinnehistorie. Derfor inviterer vi til å fremheve våre kvinnelige foregangshelter. Kvinner utgjør halvparten av verdens befolkning. Kvinner er halvparten av historien. Allikevel er forholdet mellom gater oppkalt etter menn og gater oppkalt etter kvinner skjevt. I Fredrikstad er bare et fåtall gater oppkalt etter kvinner. Med så mange spennende byutviklingsprosjekter på gang i byen vår ønsker vi å fokusere på denne ubalansen. Fredrikstad har mange kvinner å være stolte over. Det er på tide at flere kvinner også får gater oppkalt etter seg. Ved å henge opp egenproduserte gateskilt med navnene til kvinner viser vi hvordan gatebildet kunne, og burde, se ut.

I tillegg til kommende arrangementer har vi allerede avviklet arrangementer som paroleverksted, strikkekafé på St. Croix hvor alle feminister kunne strikke sin egen pussyhat. Dette fenomenet kom like etter at Trump hadde kommet med den famøse «Grab’em by the pussy»-kommentaren, og kvinner og menn verden over responderte med å strikke seg rosa luer med pusekatt-ører («Pussyhat») til markeringene på kvinnedagen. Vi håper å se flere pussyhat i årets tog.

Vi inviterte også bunadsgeriljaen til å komme og fortelle hva som gjør at fødselsomsorgen trues. Dette møtet ble en innholdsrik og god samtale mellom Anja Cecilie Solvik fra Kristiansund, leder av «Bunadsgeriljaen» og Rita Standal, hovedtillitsvalgt i Fredrikstad kommune for Norsk Sykepleierforbund, og nestleder i Norsk Sykepleierforbund Østfold. May Elisabeth Hansen, jordmor, tidligere stortingspolitiker og mangeårig medlem av fylkestinget for SV. Cecilie Agnalt, spesialsykepleier ved Sykehuset Østfold, fylkestingspolitiker og vararepresentant til Stortinget for Arbeiderpartiet. Det ble en samtale, refleksjon og diskusjon om å bevare et trygt og godt fødetilbud til alle.

Til slutt har Elisabeth Lønnå holdt foredrag om Katti Anker Møller Dette var i et samarbeid med +huset ved Holmen.

Les også

«Katti Anker Møller-parken» en honnør til en foregangskvinne som fortsatt er aktuell

Kommende arrangementer er listet opp under, og vi avslutter kvinneuka ved at 8.marsfredrikstad inviterer til markering og feiring av kvinnedagen den 8. mars 2020. Vi starter med appeller, sang og utdeling av feministprisen «den røde sko» til årets feminist. Det hele starter ved statuen av Katti Anker Møller, Fredrikstad bibliotek. Deretter går vi i tog til Stortorvet. Vår hovedparole er; Solidaritet med verdens kvinner!

05.03 Aksjon! kjenn din kvinnehistorie: https://www.facebook.com/events/2816397371771776/

05.30 Kvinner og helse: https://www.facebook.com/events/193574501893302/

06.03 Kunstutstilling: https://www.facebook.com/events/190788265522238/

06.03 Kinovisning WOMAN: https://www.facebook.com/events/2752311578139314/

07.03 Kvinner på kartet: https://www.facebook.com/events/914687978934348/

08.03 Kvinnedagen: https://www.facebook.com/events/1183341055202303/https://www.facebook.com/events/2752311578139314/

  • HER FINNER DU ALLE INNLEGG OM 8. MARS