• Skatepark?
  • Sandvolleyballbane?
  • Innendørs fotballbane?
  • Eller hva med et eget område utformet spesielt med tanke på ungdom? Der de ikke blir forstyrret av barn og voksne?

– Det hadde for eksempel vært fint med en basketballbane det går an å spille på eller drive med andre aktiviteter. Og noen bord, sier Jens Opland (14).

– Et utetreningsanlegg kunne vært noe, sier Vilde Heitmann (14).

Onsdag denne uken var de to og medelevene som har valgfaget «demokrati i praksis» på befaring på Stjernehallen-eiendommen for å få et inntrykk av hva de tror er mulig å få til her.

Skal fortelle hva de ønsker seg

Elevene har rett og slett fått oppdraget med å fortelle Isegran Eiendom og arkitektene deres hva de ønsker seg i området.

Når Stjernehallen er historie og et helt nytt boligstrøk skal planlegges på eiendommen, vil dermed meningene til 8.-klassingene fra Kvernhuset ungdomsskole bli med videre i planleggingsprosessen.

Utgangspunktet for Isegran Eiendom, var et dialogmøte de inviterte til før jul der en rekke berørte instanser var til stede.

– Det var et veldig fint møte, men det kom jo ikke noen barn og unge dit. Siden de lovpålagte kravene sier at vi skal dokumentere at vi har hatt en medvirkningsprosess også blant barn og unge, tenkte vi at vi ikke kunne gi oss der, sier prosjektleder Martin Friis i Isegran Eiendom.

– Midt i blinken!

– Men det er vel ikke ofte at eiendomsutviklere drar med seg hele skoleklasser inn i boligprosjekter?

– Nei. Det var nok litt det at vi ble så innmari tent. Kafédialogen gjorde at vi så verdien med å knytte til oss folk tidlig i prosessen. Vi hadde også en god samtale med kommunens barnetalsperson. Jo mer vi preket om dette, jo artigere syntes vi det var, sier Friis.

Det endte med at det kommunaleide eiendomsutviklerfirmaet engasjerte Fredrikstad-byrået Bymoe til å utarbeide et opplegg for skoleklassene i nærmiljøet. Både Trara og Trosvik skoler takket nei til å delta, men hos valgfagsklassen på Kvernhuset ble det full klaff.

– Forespørselen vi fikk fra Isegran Eiendom var liksom midt i blinken for et valgfag som heter demokrati i praksis. Her kan de føle at de kan være med og påvirke i beslutningsprosesser, sier lærer Lars Gjermundsen Zimmerman.

Tør ikke love at alt kommer med

Før onsdagens befaring, hadde klassen hatt besøk av prosjektleder Friis og Line Solgaard Arkitekter, som skal tegne det planlagte boligprosjektet – og utbyggerne fikk allerede de første innspillene fra klassen på dette møtet.

– Hvor mye av det de kommer med som kan være med, vet vi jo ikke. Men det er iallfall viktig at de blir hørt, sier Zimmermann.

Hvor mange av innspillene som blir realisert, tør heller ikke prosjektleder Friis å love. Men han understreker at de vil bli tatt på alvor.

– Det som skjer, er at vi kommer til å samle dem og ta dem med i det videre arbeid. Vi kommer nok ikke til å klare å levere på alle punkter fra en sånn gruppe. På møtet kom det innspill om både skatepark og fotballhall. Innendørs fotballbaner får vi nok ikke til, men vi skal forsøke så langt det går å imøtekomme innspillene. Vi tar dem på alvor, sier Friis.

Tror de blir hørt

Elevene selv tror det er stor sjanse for at de blir hørt.

– De virket veldig interesserte, sier Vilde Heitmann (14) om representantene som var på besøk på skolen. Jens Opland er enig:

– Ja, det virket som om de hørte på ungdom.