Nå vil Ap med ordføreren i spissen fjerne muligheten for Ørebekk og Gressvik til å holde åpent på søndager. Saken skal vedtas av bystyret 25. mars. Ap vil åpne for søndagsåpne butikker i området Hankø/Vikane og beholde muligheten for Gamlebyen. I realiteten fjerner ordføreren all søndagshandel i Fredrikstad med sitt forslag. Frp mener hele Fredrikstad burde betraktes som «typisk turiststed» med mulighet for alle butikkeiere til å velge søndagsåpent.

Ap foreslår at områdene i kommunedel Onsøy tas ut av dagens forskrift. Det rammer åtte virksomheter, selv om ikke alle har valgt å holde åpent på søndager. Arbeidsplasser forsvinner og tilbudet til innbyggere reduseres. Ordføreren vet selvsagt at ingen har fått status «typisk turiststed» etter 2003. Hans tilleggsforslag om å endre området Vikane/Hankø er kun et forsøk på å slippe unna kritikk. Området Gamlebyen, innenfor vollgravene, er det samme som gjelder i dagens forskrift.

Ordføreren og gruppelederen i Ap har i valgkampen proklamert sin politikk i mediene, og at de vil stenge ned forretninger som siden 2003 har hatt mulighet til å ha åpent på søndager i vår kommune. Sånn sett er det ikke overraskende at saken kommer opp, men mange har vel håpet på at dette ville bli ett av de mange løftebruddene fra Ap. Men det viser seg at der de kan gjøre en negativ forskjell for folk, svikter de ikke.

Ap har i sin natur at de skal ha makt over folk. De mener, etter at fagbevegelsen tok initiativ til det som etter hvert ble Brustad-bua med maks 100 kvadratmeter, er nok plass på en søndag.

Frp vil foreslå at Fredrikstad likestilles med Hvaler der hele kommunen er definert som turiststed. Vi mener Fredrikstad er det. Statsforvalteren vil nok ikke imøtekomme en slik søknad, men vi fremmer forslaget. Subsidiært vil vi fremme forslag om at det ikke gjøres endring i dagens forskrift slik at de åtte forretningene, som i dag kan holde søndagsåpent om de vil, fortsatt kan ha valgfrihet i om de vil ha åpent eller ikke.

Vi vil ikke støtte Aps forslag om å redusere innbyggernes søndagstilbud. Vi mener det er synd at folk må dra til Hvaler, eller etter hvert Sverige, for å handle dagligvarer dersom de trenger på søndager. Det er jo også merkverdige vurderinger at turister har et større behov for å handle på søndager enn fastboende innbyggere. Det er bakgrunnen for at Frp ønsker at butikkeierne selv må få lov å vurdere åpningstiden i egen butikk.

Frp vil avskaffe bestemmelser som begrenser handelsnæringens åpningstider. Åpningstidene bør liberaliseres, ikke begrenses. Det bør være opp til handelsnæringen selv, den enkelte eier, om det er behov eller hvorvidt eieren selv ønsker å holde åpent på søndager - akkurat det forretningene i Onsøy har gjort siden 2003.