Fremskrittspartiet fremmet forslag i Stortinget den 1. juni om å avvikle bompengegjelden i 60 bompengeprosjekter innen 1. juli 2021, samt å endre veglova § 27 om bruk av bompenger. Avstemmingen viser at Fremskrittspartiet er det eneste partiet på Stortinget som er imot bompenger, og som aktivt jobber for bilistenes interesser. Samtlige partier, Ap, SV, Sp, H, KrF, V, MDG og Rødt stemte mot forslagene. Fra Østfoldbenken stemte Ap, H, SV og Sp mot forslaget. For Østfold ville forslaget fra Frp bety at bomgjelden i Bypakke Nedre Glomma og Kråkerøyforbindelsen ville blitt fjernet fra 1. juli 2021, det samme med E6/E18 Østfoldpakka.

Det er ved valg partiene forteller hva de har gjort og hva de vil prioritere fremover. Debattene dreier seg ofte om hva partiene ikke har fått til. Frp fikk ikke gjennomslag i regjeringssamarbeidet for å fjerne bomgjelden, men samferdselsbudsjettet ble økt med 75 prosent, og bompengeandelen i prosjektene ble vesentlig redusert.

Den totale bomgjelden i de 60 bompengeprosjektene, som Frp foreslår fjernet, er 63 milliarder kroner per desember 2020. Infrastrukturfondet ble for noen år siden etablert etter forslag fra Frp. Her står det i dag 100 milliarder kroner som Frp mener kan benyttes til å dekke inn dagens bomgjeld. Videre er det i Frps forslag til Nasjonal Transportplan de neste 12 årene plusset på 400 milliarder kroner for at staten skal dekke kostnadene for den fremtidige veiutbyggingen.

Det finnes ingen andre land i verden som har så omfattende bruk av bompenger som Norge. Ingen andre land har et oljefond på over 11 tusen milliarder. Bare siden nyttår har fondet økt med over 300 milliarder. Det finnes altså ingen gode økonomiske grunner til å stemme mot Frps forslag bortsett fra at Ap, SV, Sp, H, KrF, V, MDG og Rødt er for bompenger.

I tillegg har Frp 1. juni foreslått endring av veglova § 27 at inntekter fra bompenger ikke skal kunne benyttes til sykkelveier, kollektivtrafikk, byutvikling og annet som ikke er direkte relatert til vei og bedret eller økt fremkommelighet for bilistene. Dette for å hindre at lokalpolitikere kan gjøre som i Oslo der 98 prosent av bompengene går til andre formål enn vei.

Det er uforståelig at politikere på den ene siden er opptatt av rettferdig fordeling, men har ingen tanker om hva bompenger og eiendomsskatt gjør med folks privatøkonomi, og hvordan disse usosiale avgiftene reduserer manges livskvalitet. De hadde nå muligheten i Stortinget, men de stemte mot å gjøre hverdagen enklere for folk, for Frp er det uforståelig.

Frp vil også etter valget fremme tilsvarende forslag. Det betyr at velgerne kan bestemme hvor viktig de mener fjerning av bompenger faktisk er.