Torsdag kveld ble Ord i Grenseland-prisen gitt til den iranske dikteren Mahvash Sabet. Sabet ble fengslet i 2008 – angivelig som følge av sin tro. Hun er en aktiv bahai, en religion som det er forbudt å praktisere i Iran. Hun ble først dømt til 20 års fengsel, men ble løslatt fra fengslet Evin for to år siden. Dette er kjent som et av Irans tøffeste fengsler.

– Jeg mener tiden nå er moden for å få Friby-ordningen for forfulgte forfattere på plass. Vi har en lang rekke aktører som har vist interesse for å bidra i en slik ordning. Både Litteraturfestivalen Ord i Grenseland, Litteraturhuset, Den norsk kirke og våre egne bibliotek er aktuelle aktører i dette, sier kultursjefen.

 

– Ytringsfriheten er et av våre viktigste midler til å skape et fellesskap der vi kan leve sammen med forskjell og uenighet. Det er fortsatt store deler av verdens forfattere som ikke har mulighet til å utgi sine arbeider uten å sette seg eller sin familie i livsfare. I denne sammenhengen er Fribyordningen et prosjekt med verdier som Fredrikstad kommune åpenbart bør støtte opp under, sier kultursjefen.

Les også

– Gjør Fredrikstad til en friby for forfulgte forfattere

 

– En fribyforfatter vil også kunne være en vesentlig ressurs for vertskommunen, og være med å fylle kulturbyen med innhold. Både gjennom sin egen kunstneriske produksjon, eventuelt deltagelse i skoleverket, skriftlig produksjon for andre og gjennom å være en stemme utenfra overfor litterære og andre miljøer i området vårt. Ordningen vil også understøtte kommuneplanens visjon om Fredrikstad som en liten verdensby og styrke kulturplanens mål om å hente internasjonale impulser til byen, samt tilstrebe et kulturfelt i tettere kontakt med verden rundt oss, sier kultursjefen.

 

– Jeg kan ikke foregripe budsjettprosesser og politiske vedtak, men vil jobbe for å svare opp til den politiske bestillingen om å finne finansieringsløsninger på dette i budsjettet for 2020. Når både Stavanger, Kristiansand, Trondheim, Tromsø, Skien, Bergen, Drøbak og Harstad klarer dette, må vi også kunne få det til. Men, til syvende og sist er dette en politisk avgjørelse, sier kultursjefen.

Fribyordningen

  • Friby er en by som har påtatt seg å være vertskap for en forfulgt forfatter/kunstner/musiker i inntil to år. Det er organisasjonen ICORN, The International Cities of Refuge Network, som står bak ordningen, og det er i dag over 70 medlemsbyer verden over.
  • For forfatterne betyr friordningen at de kommer seg i trygghet, og at vedkommende sikres ro til å gjenoppta sitt arbeid. Ved å være en friby tar byen ikke bare et viktig standpunkt med tanke på ytringsfrihet, men bidrar også konkret til å hjelpe og redde et menneske.
  • De ulike byene organiserer dette på ulikt vis, men felles for byene i Norge er at de kommer hit gjennom FN sin flytningkvote gjennom ICORNS rekrutteringsarbeid. Vertskommunens kostnader tilknyttet forfatteren eller kunstneren er dekket gjennom NAV sine ordninger.
  • Ordningen fordrer dermed ikke en økning i bosetting av flyktninger, fordi fribyforfattere inngår som del av det totale antallet flyktninger på FN-kvoten. Arbeidet med å gjennomgå grundig undersøkelse og omfattende kvalitetssikring av faglig og humanitær karakter gjøres av ICORN. Kostnader til faglig arbeid for fribyforfattere er dekket gjennom Norske P.E.N.
  • Kostnaden for vertskommunen er dermed knyttet til en eller flere ressurser for faglig og sosial oppfølging av vedkommende.