Årets «Kulturnatt» skulle være den siste i Fredrikstad. Det var en del av byjubileet.

Kulturnatt gikk av stabelen 15. september i år, og mange tok turen til byen for å få med seg noen av de 60 arrangementene som skjedde gjennom dagen. Kultursjef Ole-Henrik Holøs Pettersen sa i etterkant av arrangementet at det hadde vært en suksess, og at han ville vende alle stener for å få til en videreføring.

Ikke i budsjettet

Det var nemlig ikke så sikkert at det var mulig.

Kulturnatt har vært et en del av en treårig prosess, som startet i 2015 og endte i 2017. Prosjektet har vært en del av budsjettet til byjubileet, og var i utgangspunktet ikke inne i budsjettet for 2018, men onsdag ble det klart at ønsket er å videreføre arrangementet.

En halv million i året

I sin presentasjon av planene for kulturseksjonen sa Bente Meinert i seksjon for kultur, miljø og byutvikling at «Kulturnatt» skal videreføres - med litt omprioritering i budsjettet.

LES ALT FRA BUDSJETTFREMLEGGET HER

I rådmannens forslag er det satt av 500.000 kroner i året, de neste fire årene, til å videreføre prosjektet. Der står det at Kulturnatt Fredrikstad har vært en suksess, og bidrar hvert år til at alle byens kulturaktører samles til et felles arrangement. Tiltaket bidrar også til å sette byrommene i nye perspektiver og vitaliserer sentrum. Fordi arrangementet har utarbeidet egen profil og logomateriell som spiller på jubileets profil, er det et av tiltakene fra jubileet som kan ha en varig verdi ut over jubileumsåret.

Arrangementet har blitt holdt i mange andre norske byer i flere år. Nå er håpet at politikerne vil stemme for forslaget.

Bildeserie

Se stort bildegalleri fra Kulturnatt i sentrum

 

Vil utvide åpningstidene i Kongstenbadet

Videreføringen av Kulturnatt er en av flere omprioriteringer og nye aktiviteter eller tiltak som er innarbeidet i budsjettet. Blant annet foreslås det å utvide åpningstidene i Kongstenbadet tre dager i uken. Det argumenteres med at det er etterspurt av publikum, og det settes av 100.000 kroner til dette formålet.

Til sammen seks punkter står på listen over omprioriteringer:

 • Utvidet åpningstilbud Kongstenbadet
 • Økt husleiekostnad nye kontorlokaler idrett
 • Drift av nye anlegg og legging av banedekke Kongstenhallen
 • Skjøtselsavtale fornminner, antatt merkostnad
 • Videreføring av Kulturnatt Fredrikstad
 • Videreføring av Barnas verdensdager

Budsjettet for endringene er på 1,4 millioner kroner hvert år de neste fire årene. Forslagene foreslås finansiert blant annet gjennom innstramninger i tilskuddsmidler til kulturinstitusjoner, festivaler og kulturarrangementer, og redusert vedlikehold av idrettsanlegg og anskaffelse av idrettsutstyr.

Prioriterte områder

I tillegg til dette lister budsjettforslaget opp disse prioriterte områdene for kulturseksjonen:

 • Realisering av Arena Fredrikstad
 • The Tall Ships Races 2019
 • Oppgradere Blå Grotte til regionalt kulturhus
 • Gjennomføre mulighetsstudie for fremtidens bibliotekløsning
 • Restaurering av tårnet på Isegran
 • Bypakke Nedre Glomma og fremforhandle byvekstavtale
 • Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel
 • Miljø, bymiljø, kulturarv og kulturminneforvaltning
 • Etablering av kommunalt eiendomsselskap