Igjen blir kulturnæringen hardt rammet. Tusenvis av arbeidstagere over hele landet vil miste jobbene sine.

12. mars 2020 stengte Norge ned. Vi klappet for sykepleierne, rigget oss til på hjemmekontor, og lette etter muligheter for kulturnæringens drift og muligheter i en utfordrende periode.

Nå stenger myndighetene oss ned igjen. Eller vi kan gjennomføre arrangementer med maksimalt 20 personer på offentlige innendørs arrangementer uten faste tilviste sitteplasser og 50 personer ved bruk av slike sitteplasser, samtidig som det er full kjøpefest på alle kjøpesentre.

Allerede etter pressekonferansen forrige uke var det flere aktører i kulturbransjen som avlyste da det var umulig å gjennomføre tilstelninger etter daværende forskrift. Nå er det blitt ytterligere innstramning og kulturaktører over hele landet stenger dørene.

En kulturnæring sysselsetter ikke kun utøvere som publikum opplever på scenen. Det er toppen av isfjellet. Yrkesgrupper som er knyttet opp mot det ferdige resultatet er blant annet produsenter, regissører, sceneteknikere, lys og lyd teknikere, kostymedesignere og syersker, scenografer, snekkere, riggere, regnskap, markedsføring, renhold, servering og transport. Det er mange arbeidstagere innenfor ulike yrkesgrupper som nå vil blir direkte berørt.

I tillegg kommer alle aktører som drar nytte av et kulturtilbud innenfor hotell,- turist- og reisesektoren. Kultur er i tillegg gode verktøy i forhold til by og samfunnsutvikling.

En rapport til kulturrådet slår fast at nedstengningen i 2020 innebar at musikk og scenekunst hadde en prosentvis nedgang på 53 prosent fra 2019 til 2020. Scenekunstrådet er sikre på at kulturbransjen vil lide store tap også i fremtiden, da pandemien medfører store negative konsekvenser for kulturutøvere og institusjoner.

Det kulturnæringen har tilbudt sitt publikum har vært trygt. Vi har blitt drillet i dette og derav blitt gode på smittevernregler. Vi har gjennomført arrangementer med kohorter, registrering, desinfisering, tilviste plasser med mer. Det er derfor svært få registrerte smitteutbrudd hos kulturaktører.

Myndighetene mener fortsatt det er nødvendig å legge de strengeste restriksjonene på vår næring. Hvorfor driver de fortsatt med brannslukking når man bør brannsikre helheten?

Kulturlivet bør ikke stenges for å redde kapasitet på sykehus og intensivavdelinger når vi vet at det er langt flere som smittes i private sammenkomster. Økte midler til helsesektoren burde være en selvfølge da vi er midt i en pandemi.

Vi har levd med dette i snart to år. Ønskes det et rikt og innholdsrikt kulturliv også i framtida, må vi har langsiktige, helhetlige og målrettede tiltak.

Nå.

Les også

Kulturlivet blør. Vi trenger bedre løsninger for i dag og for fremtiden