Gå til sidens hovedinnhold

Kulturlivet bør få muskler til å åpne scener, lokaler og uterom

«Derfor var vedtaket i formannskapet 18. mars viktig, hvor vi satte av 2,5 millioner til å hjelpe denne bransjen akkurat nå. Dette har vi også gjort tidligere i koronaåret og det må vi helt sikkert fortsette med.»

Debattinnlegg Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I våre barneår blir vi presentert for kulturtilbud i varierende grad. Og jeg tror at disse erfaringene er med å fortelle oss selv hva kultur er og hvor viktig vi opplever at kulturen er for byen vår, kommune og for enkeltmenneske.

For en gutt som meg, som vokste opp i skogen på utsiden av Torp, var det smått med kultur. Det eneste jeg viste om, var bryting og fotball. Kanskje greit å nevne i den sammenheng at på brytematta fikk jeg bare juling og i fotballen satt jeg på benken. Så kultur var ikke akkurat forbundet med lykke og suksess.

Men poenget er at for meg var kultur utenfor idrettsarenaen kun et litt jålete ord og mangfoldet i kulturtilbudene var meg totalt ukjente. Slik er det kanskje også for andre i Fredrikstad? Hadde noen spurt meg den gang om hva kultur er og hva som er bra med det, tror svaret hadde blitt en undrende taushet. Men mye har skjedd siden den gang.

I dag er vi mer mobile, har lettere tilgang på informasjon samtidig som kulturtilbudene kommer mer ut til oss, både gjennom barnehage, SFO, skole og eksempelvis fritidsklubber. Dette er utrolig bra. Samtidig tror jeg vi fortsatt har en lang vei å gå slik at «kulturbegrepet» blir noe allment og et positivt tilskudd til flere. For jeg tror det er viktig at barn og voksne kan oppleve noe som utvider horisonten, skaper undring, trigger kreativitet og gir oss rom til å drømme litt. Og som kan gi følelse av mestring og tilhørighet.

For forskningen er tydelig. Kulturinntrykk gjør noe med oss og det er bra for vår livskvalitet. For kultur er en ikke-materiell motvekt til tradisjonell og kortsiktig kjøpe seg glad-væremåte. Kultur er opplevelser som kan sette seg rett i hjertet. Så i tillegg til at kulturopplevelser er god folkehelsepolitikk, er også kulturopplevelser særdeles god miljøpolitikk. Gjennom at det er opplevelser som ikke genererer økt forbruk av materielle ting.

Fredrikstad har et særdeles yrende kulturliv, med ufattelig mange frivillige. Flere barneteatre, korps, kor, atelierfellesskap, litteraturhus, kino, profesjonelle teatre, bibliotek, kulturskole, festivaler, flere kulturhus og et tog i Gamlebyen for å nevne noe. I tillegg har vi en kulturetat som server kulturlivet på flere måter. Og min opplevelser er at denne etaten er særdeles kompetent og god.

Mange av oss tar sikkert disse tilbudene for gitt. Kanskje ikke akkurat nå i koronatiden, men sånn ellers. Det tror jeg er uklokt. Og her har blant annet vi politikere en viktig jobb å gjøre. For det er nemlig slik at selv om Fredrikstad har et rikt kulturliv bruker vi mindre kroner på dette feltet enn sammenlignbare kommuner. Derfor bør nok vi politikere på et eller annet vis evne å prioritere kulturfeltet sterkere i fremtidige budsjetter.

Kulturbransjene er spesielt sårbare akkurat nå. Det er greit å tenke over at aktørene i kulturlivet er hardtarbeidende personer hvor mange lever på dårlig lønn – og som er avhengig av publikum for å overleve. Da er det svært sårbart hvis folk ikke kan benytte seg av kulturtilbudene. Da forsvinner inntektene og da forsvinner muligens også våre gode kulturtilbud.

Etter et år med unntakstilstand også for denne bransjen, er det viktig at vi politisk følger opp så godt vi kan. Derfor var vedtaket i formannskapet 18. mars viktig, hvor vi satte av 2,5 millioner til å hjelpe denne bransjen akkurat nå. Dette har vi også gjort tidligere i koronaåret og det må vi helt sikkert fortsette med slik at når alt åpner igjen, er det fortsatt muskler i kulturbransjen til å åpne byen, scenene, lokalene og uterommene. Vi gleder oss.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.