Har du hatt dilla i sommar, eller?

Av

Når det er sommartider, er det som regel éi greie alle brått skal drive med.