Kulturetaten organiserer frivilligheten på Hvaler: – Stort engasjement

Hvaler kommune vil ikke at enkeltpersoner skal organisere frivilligheten på Facebook eller seg imellom. Derfor har kulturetaten tatt på seg oppdraget – og det er ikke mangel på frivillige.