Christian Jacobsen Drakenberg – tidenes eldste nordmann eller tidenes eldste bløffmaker?
Biografen Geir Hasle heller klart til det sistnevnte der han står med boken om Drakenberg i sin hånd, dampende av trykksverte.
– Mannen fremla ved en anledning en fødselsattest på at han var født på godset Blomsholm, sør for Svinesund, i 1626. I så fall er han født norsk, for Bohuslen tilhørte den gangen Norge. Men jeg vil ikke satse store summer på at fødselsattesten var ekte, sier Hasle.
– Hva kan fastslås med sikkerhet om Drakenbergs levetid?
– Slutten, nemlig at han ble stedt til hvile fra Århus Domkirke i 1772. Starten vil jeg ikke påstå noe bastant om, utover at fødselsåret ikke var 1626. Derimot taler mye for at han ble en olding; noen har sågar anslått alderen til rundt 100 år. I de dager var det få som passerte 50-60 år.

Navnebror i slaveri

Fødselsregistrering var tilfeldig på 1600-tallet. Likevel, hvordan kunne Drakenberg våge å påberope seg en så høy alder? Hasle har en spennende teori fra en epoke da arabiske pirater kapret nordiske skip, og tok mannskapet med til trelldom i Nord-Afrika:
– I året 1702 er det påvist i arkivene at to navnebrødre ble holdt i muslimsk slaveri. Den ene var den aldrende Christian Jacobsen, med tilnavnet Drakenberg, fra Skee i Bohuslen, den andre den unge sjømannen Christian Jacobsen fra Vanse i Vest-Agder. Muligens har den unge stjålet identiteten til den gamle for å redde seg ut av slaveriet.

Superkjendis

– Hvorfor fortsatte han løgnen hjemme i Danmark/Norge?
– Kanskje som en slags pensjonering. Mennesket har alltid vært betatt av «lengelevere», tenk på beretningene om Metusalem og Noa i Bibelen. Drakenberg ble derfor det vi i dag kaller en superkjendis. Han kunne snylte på adelen i Danmark i egenskap av berømt husgjest.
Det synet underbygges av mange bevarte portrettbilder av Drakenberg. To år etter hans død ble det dessuten utgitt en publikasjon med tittelen «Den ældgamle Normands, Christian Jacobsen Drakenbergs, Levnets-Beskrivelse; tillige med den over ham holdte Liigprædiken og hans portrait».
– Min fortelling bygger i stor grad på den beskrivelsen, sier Hasle.
145 år gammel eller ei; Drakenberg levde et begivenhetsrikt liv, blant annet som kriger (i «clinch» med selveste Tordenskjold), slave i Nord-Afrika i 15 år, og sjømann. Han var dessuten en temperamentsfull begersvinger og skjørtejeger.

Idé fra kollega

Den rikt illustrerte boken lanseres på riksplan av Fredrikstad-byrået Eggen Press, der Hasle jobber til daglig. Mannen som ga ham ideen er en kollega fra plankebyen, Torbjørn Ødegaard.
Sistnevnte har forsket i historien omkring nordboerne som ble kapret av muslimske pirater.