- Jätteroligt! sier Helena von Bergen, opprinnelig svensk, bosatt i Fredrikstad siden 1995.
Det «jätterolige» er at hennes mye omtalte kunstneriske installasjon i gågaten, en tv- og sofakrok i betong, i går var behørig plassert på det stedet der fontenen sto, mellom diskoteket og Nordea.

Innlegg på tv

- Et vitalt bymiljø trenger slike plasser hvor mennesker kan møtes og bli kjent, sier kunstneren.
Helena von Bergen mener da å bli kjent i en videre sammenheng. Hennes håp er at gågatesofaen kan bli en møteplass tilsvarende Speaker's Corner i Hyde Park, London. Men i gågaten kan du tale til folket via tv-skjermen.
- Har du et synspunkt på eldreomsorgen i Fredrikstad? Eller mangelen på en storscene for musikk- og teaterlivet? Spill det inn på en videotape og send det til Arrangementservice, som vil få innslaget vist på denne tv-skjermen.
Hun tilføyer at det like gjerne kan være opptak fra et bursdagsselskap.
- Vi ønsker at installasjonens tv-apparat skal vise bilder som har en relevans for byens innbyggere.

Nesten en million kr.

Kunstneren ønsker derimot helst unngå å vise reklamefilmer, selv om den gamle fontenen på kveldstid har vært et yndet samlingssted for ungdom. von Bergen har så langt ikke har fullfinansiert sitt utsmykkingsprosjekt med en kostnad på nesten en million kroner. Ingenting skal falle på kommunen. Et kreativt samarbeid mellom kunstliv og næringsliv er et av målene med sofaprosjektet.
- Tenk at 45 firmaer har bidratt, fortrinnsvis med gratis arbeidskraft, sier hun tilfreds.
Under vårt besøk får hun hjelp av Leo Tiggelman fra firmaet Contiga.
- Det har vært tusen praktiske detaljer å passe på, alt fra at ting skal stå i vater til å få fiberoptikk på plass, sier von Bergen under monteringen. I halvannet år har hun arbeidet med prosjektet.

Blandende reaksjoner

Mange forbipasserende stanser opp for å se på innspurten med denne spesielle kunstinstallasjonen i bybildet. Ansiktsuttrykkene formidler alt fra lukket skepsis til åpen begeistring.
Dette kommer ikke overraskende på von Bergen.
- Jeg vil avvente publikums dom inntil alt er i funksjon. Men jeg regner med å høre kommentarer om alt fra vanvidd til vanvittig bra.
Det må du regne med på et sted som skal fungere som gågatens svar på «Speaker's Corner». Skjønt «Speaker's Sofa» skulle passe bedre som navn i dette tilfellet?