Stort underskudd for Litteraturhuset i fjor

Mye å jobbe med: Merete Lie har tøffe utfordringer som daglig leder for Litteraturhuset i Fredrikstad som sliter med økonomien. Arkivfoto: Svein Kristiansen

Mye å jobbe med: Merete Lie har tøffe utfordringer som daglig leder for Litteraturhuset i Fredrikstad som sliter med økonomien. Arkivfoto: Svein Kristiansen

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Litteraturhuset i Fredrikstad fikk i fjor et underskudd på 935.000 kroner. Takket være rause økonomiske bidrag fra huseier Fredriksborg Eiendom, lever huset videre.

DEL

Underskuddet er stort, men ikke så dramatisk som det høres ut. Nærmere 700.000 kroner er knyttet opp mot ubetalt husleie til Fredriksborg Eiendom som er en garantist for videre eksistens, sier Litteraturhusets daglige leder, leder Merete Lie.

– Er det riktig å si at Litteraturhuset lever på Fredriksborg Eiendoms nåde?

– Det kan du til en viss grad si. Vi er heldig som har en sjenerøs og langsiktig eier, men vi jobber også hardt for å bli økonomisk selvhjulpen etter hvert. Pilene peker i riktig retning, og i 2015 vil resultatet bli vesentlig bedre enn i fjor.

Inntektene sank

I 2013, det første driftsåret, bokførte Litteraturhuset inntekter på 8,2 millioner kroner. Årsregnskapet endte med et underskudd på 21.700 kroner.

I 2014 var de totale inntektene redusert til vel 6,1 million kroner mens underskuddet var øket med over 900.000 kroner.

Fjoråret ble et tøft år på flere måter. Restaurant Fabel gikk konkurs midt i sesongen, og brannen på takterrassen gjorde ikke situasjonen lettere for Litteraturhuset.

Utleieprosenten må opp

Merete Lie forteller at 23 prosent av driftsinntektene i 2014 kom fra private sponsorer mens stat og kommune bidro med 19 prosent av inntektene.

Billettsalget i fjor var på drøyt 1,2 millioner kroner, hvilket utgjør 20 prosent av de samlede inntektene.

Når det gjelder utleieinntekter, var de på ca. 920.000 kroner i 2014.

– Vi må øke inntektsgrunnlaget vårt kraftig. Antall private sponsorer må opp, og en utleieprosent på 15 prosent er for dårlig, sier Lie.

– Er det liv laga for Litteraturhuset i Fredrikstad i årene fremover?

– Jeg mener ja, men det kommer til å bli en tøff reise.

Mange bidrar

Åtte private sponsorer bidrar til å holde liv i Litteraturhuset i Fredrikstad. Fredriksborg Eiendom sponset huset med 500.000 kroner i rene penger i fjor, i tillegg subsidierte selskapet husleien kraftig.

Stiftelsen Fritt Ord bidro med 500.000 kroner mens Fredrikstad Energi støttet driften med 200.000 kroner. Av offentlige tilskudd, var staten og Fredrikstad kommune største bidragsytere. Begge støttet Litteraturhuset med 500.000 kroner hver.

Stor aktivitet

Årsberetningen for 2014 forteller ellers om et publikumsbesøk på 31.500 fordelt på 269 åpne arrangementer.

45 prosent av gjestene på scenene kom fra Fredrikstad og Østfold.

Ellers ble det gjennomført 51 arrangementer for barn og unge med et samlet besøk på 2.150.

Artikkeltags