Det var begynnelsen på arbeidet som skulle ende opp som boken «Morfar, Hitler og jeg» som nå er like rundt hjørnet.
For fullsatt sal på Ord i grenseland lørdag leste Fredrikstad-forfatter Ida Jackson (27) utdrag og fortalte om boken for et engasjert publikum og oppdagelsen som ledet til boken.
– Jeg hadde nettopp gitt ut min første bok og var en egoistisk 21-åring som googlet meg selv. Da fant jeg en wikipedia-artikkel om morfar som jeg ikke hadde sett før og det som sto der var et stort sjokk.

Omfattende materiale

Morfaren Per Pedersen var nemlig SS-mann, frontkjemper og redaktør i den ideologiske ukeavisen «Germaneren».
– Som barn hadde jeg hørt at morfar var på feil side under krigen, men jeg forsto ikke at det kunne bety å være en offentlig person som propaganderte for nazismen.
Morfaren etterlot seg et stort forfatterskap som boken bygger på. Den tar for seg både krigshistorie, religionshistorie, ideologi og jødeutryddelsen.
– Morfar skrev dette på et tidspunkt hvor han er helten i historien, så det er en introduksjon i nasjonalsosialistenes selvforståelse og hvordan de tenkte om seg selv da det sto på, forteller hun.

Fokus på privat forhold

Jackson ønsket selv å bruke anledningen til å fokusere på de delene av boken som omhandler hennes personlige forhold til morfaren Per og mormoren Gerd.
Hun leste om og beskrev barndomsminner med ubekymret lek og glede sammen med sine slektninger hos besteforeldrene.
– Vi har en kultur hvor vi er opptatt av historier om mennesker som noen har gjort noe forferdelig mot, men som har overlevd det. Det snakkes ganske lite om hvordan man dyrker seg et bra liv etter man selv har gjort noe forferdelig, men det gjorde morfar til gagns.
Ida Jackson sørget også for å takke moren for hennes gode hjelp i arbeidet med boken.
– Hun har lest tekstene sammen med meg, vært med på riksarkivet og nasjonalbiblioteket og jobbet så tett med meg ...
- Grunnen til at vi har kunnet gjøre dette sammen, var fordi morfar var en av de aller beste menneskene vi kjente, og som på tross av alt han har gjort i ungdommen, var en vi var veldig glad i.
På spørsmål om hun er redd for å utlevere sin morfar, svarte forfatteren at det også handler om å ta eierskap til en historie som allerede har blitt fortalt, men ikke av hennes familie.
– Realiteten var at Per var en offentlig person og hans tekster fra Østfronten har blitt brukt som kildemateriale i bøker allerede. Det var en rar a-ha opplevelse å skjønne at historikere hadde skrevet ganske mye om Per som vi ikke visste om før jeg begynte på dette prosjektet, at han på en måte var hemmelig for oss, men offentlig i en annen sfære.