Missa Poetica – ordet gjennom ordene, heter messen som Fredrikstad-poeten Freddy Fjellheim har formet etter et initiativ fra byens domprost Knut Erling Johansen.

På egne ben

– Tidligere har kirken brukt poesi til å illustrere evangeliske tekster. I denne messen står poesien på egne ben. Det er ganske unikt i en kirke. Jeg tror ikke det har vært laget en poesimesse i Norge tidligere, sier Fjellheim.
Tre lokale poeter, tre musikere, en sanger og en prest fremfører messen som inngår i litteraturfestivalen Ord i Grenseland. Søndag kveld avvikles den samme messen i Fredrikstad domkirke.

Egne tekster

Messen er delt inn i tre avdelinger: Poetisk lovprisning, det menneskelige vilkår og skaperverket og klimakrisen.
Lyrikerne Liv Mevang Bjerkensjø, Casper André Lugg og Freddy Fjellheim leser egne poetiske tekster som rammes inn av musikk, sang og liturgiske ledd, fremført av domprost Knut Erling Johansen.
Musikken, som blant annet inneholder gregorianske toner, fremføres av Liv Frengstad (cello), Carl Andreas Næss (klaver/melodica), Helga Johanne Størdal (sang) og Dan René Dahl (orgel). Sistnevnte har komponert en egen fanfare til messen.

Klimakritisk messe

Freddy Fjellheim kaller selv Missa Poetica for en klimakritisk messe.
– Klimakrisen er i høyeste grad et kirkelig anliggende ettersom den går direkte på skaperverket og forståelsen av mennesket som hellig og ukrenkelig, sier han.
Fjellheim er opptatt av at kirken ikke må bli seg selv nok, men forholde seg til verden utenfor kirkerommet.
– Skal kirken overleve, er den avhengig av at fremmede stemmer kommer inn og skaper fornyelse. Slik jeg ser det, er poesien nettopp en slik fremmed stemme.

Ny diktsamling

Poeten fra Fredrikstad debuterte som forfatter med 1. Olsens Bok (1983), som ble utgitt pseudonymt.
Hele hans forfatterskap er preget av en stadig utprøvning av ulike litterære uttrykksformer. Han er kjent som en ivrig samfunnsdebattant og arbeider også som litteraturkritiker i Klassekampen.

Flere ganger

Nylig kom han ut med diktsamlingen «Vergeløs». To av de tre diktene han skal fremføre i kirkerommet fredag og søndag, er hentet fra denne samlingen.
– Blir det med denne ene gangen for Missa Poetica?
– Det håper jeg virkelig ikke. Målet må være å ta messen ut på en vandring til andre kirker i landet. Vi har allerede fått flere tilbud.