Dramatisk sykepleie

HER STARTET DET Thor Rummelhoff utenfor Welhavens gate 2, der Østfold Sykepleierskole holdt til fra 1955 til 1977. I vindusglasset avspeiles sentralsykehuset, som ble innviet i 1956. Foto: Geir Løvli

HER STARTET DET Thor Rummelhoff utenfor Welhavens gate 2, der Østfold Sykepleierskole holdt til fra 1955 til 1977. I vindusglasset avspeiles sentralsykehuset, som ble innviet i 1956. Foto: Geir Løvli

Av
Artikkelen er over 13 år gammel

Sykepleierutdanningen i Østfold er 50 år i høst. Dramatiker Thor Rummelhoff skriver et skuespill som skal settes opp på helsefaghøyskolen.

DEL

Snart er Thor Rummelhoff ferdig med sitt manus, som foreløpig ikke har fått noen tittel. Ensemblet på rundt 15 aktører skal besettes av studenter og lærere på Kråkerøy.
Deretter starter prøvetiden i mai. Premièren finner sted fredag 30. september.
– Vi må bruke tid, for arbeidet med oppsettingen må tilpasses skolen, sier han.
Den drevne teatermannen er vant til å jobbe med amatører, både som folkehøyskolelærer og i regi av egne oppsettinger.

«Sært» tema?

Forfatteren innser at et teaterstykke om utdanningen av sykepleiere kan høres litt sært ut. Hans mål er likevel at høstens oppsetting på helsefaghøyskolen skal ha allmenn interesse.
Derfor gjør Rummelhoff dramaturgiske knep. Han lar publikum følge én elev, en oppdiktet kvinne, gjennom tre faser:
* 1955: Når Østfold Sykepleierskole 26. september innleder undervisningen i Welhavens gate 2, Cicignon, tilhører hun det første kullet.
* 1977: Vi møter henne igjen midt i livet. Skolen er flyttet over jernbanelinjen, til et nybygg i Rektor Østbyes gate 2.
* 2005: Hun er blitt pensjonist. I mellomtiden har sykepleierskolen fått status som høyskole, i 1989, og flyttet til Værste, i 1994.

Stor utbygging

– Ellers settes etableringen av sykepleierutdanningen inn i en større sammenheng, fortsetter Rummelhoff.
Gjenoppbyggingen av landet etter okkupasjonsårene pågikk for fullt. Annen halvdel av 1950-tallet er kanskje den mest hektiske utbyggingsperiode i hele Fredrikstads historie.
* Et halvt år etter at sykepleierskolen åpnet, ble nabo sentralsykehuset innviet.
* Året dernest ble både Bybroa og Kråkerøy-broa åpnet.

Etisk balansegang

Sist, men ikke minst, har sykepleieryrket en utfordrende etisk side: Balansen mellom profesjonalitet og medmenneskelighet.
Rummelhoff: – Det berører i høy grad allmennheten; det være seg som pasient eller pårørende.
Som utenforstående observatør kan han fastslå at mye er skjedd i sykepleien på disse 50 årene.
Oppdragsgiver, Høgskolen i Østfold, har nedsatt en egen komité til høstens jubileum på helsefaghøyskolen. Fremføringen av skuespillet inngår i en «pakke» som omfatter både faglige aktiviteter og sosiale tiltak.
Og altså, åpne forestillinger for folket.

Send inn tekst og bilder «

Fortell nyheter om deg selv, din forening, ditt kultursted osv., både på nett og i papir

Artikkeltags