Skrev barnekrim med Fredrikstad-elever: -Fantastisk fantasi!

Da forfatter Anne-Gro Sæther skrev sin nye bok, Pirajamysteriet, hentet hun inspirasjon fra elever i hele Fredrikstad. Mange av innspillene hun fikk er å finne i boka som er i salg på fredag.