«Julestemning» med Fredrikstad Gospelkor. Fredrikstad Frikirke.