Gå til sidens hovedinnhold

Biblioteksjef har klare meninger om et nytt bibliotek

Artikkelen er over 7 år gammel

Flott og ærverdig, men håpløst umoderne og ufunksjonelt. Biblioteksjef Ib Aarmo (57) ivrer for å bytte ut dagens hovedbibliotek med et nytt. Men han blir neppe sjef der selv.

Jeg har vært med på å prosjektere to nye bibliotek tidligere og vet av erfaring at ting tar tid i byråkratiet. Et nytt tidsmessig bibliotek et annet sted i byen vil neppe stå ferdig før om 12–15 år. Da er jeg pensjonist for lengst, smiler han.

Var fremtidsrettet

Det politiske flertallet i Fredrikstad ønsker å starte en utredning om nytt bibliotek neste år. Opposisjonen er uenig og mener at vi bør rehabilitere det vi har.

– Fra mitt ståsted er det ikke tvil: Tiden har løpt fra dagens bibliotek. Da det sto ferdig i 1926, var det overdådig og fremtidsrettet. Nå er det for lite, for upraktisk, for fragmentert og vil aldri kunne fylle de behov vi har for et moderne bibliotek, hevder Aarmo.

– Selv om vi bygger det ut?
– Ja, husk at bygningen er fredet, også innvendig. Det setter begrensninger for hva som er mulig å gjøre. Vi må også ta med i beregningen at grunnforholdene i området er dårlige, noe som kan skape vansker for store nybygg.

Sentrum har flyttet seg

– Hvor bør fremtidens bibliotek ligge?
– Det vil jeg ikke spekulere i nå, men la meg si det slik: Det bør ligge der folk ferdes. Pr. i dag er det ikke på Cicignon.
Aarmo er opptatt av å se et nytt bibliotek i et større byutviklingsperspektiv hvor mange hensyn spiller inn.

– De siste årene har sentrum flyttet seg mot nordvest, men det er ikke sikkert at den trenden vedvarer. Det er heller ikke sikkert at vi bør bygge et nytt, selvstendig bygg. Bibliotekdrift i et flerbrukshus i hjertet av byen kan også være aktuelt.

– Hva med filialstrukturen?
– Det er en litt annen skål. Kulturpolitikerne ønsker å gjenåpne filialen på Østsiden som ble nedlagt i 2010. Ny filial vil forhåpentligvis åpne i første halvår 2015. Om den skal ligge på Selbak eller et annet sted, har vi ikke tatt stilling til ennå.

Mange soner

Når det gjelder filialen i Onsøy, ønsker Aarmo å utvide, blant annet med nytt inngangsparti mot parken.
– Denne filialen går så det så suser, og både publikum og ansatte fortjener et større og mer oppdatert bygg.

Fremtidens hovedbibliotek må, ifølge Aarmo, bli en sosial møteplass og ha en flytende grense mot byrommet. Og biblioteket bør være inndelt i mange soner: Først en ankomstsone, deretter torg, mediesone læringsrom, studiosone, kreativ sone, barnesone og en ungdomssone.

Målt i dagens kroneverdig vil et nytt selvstendig bibliotek koste et sted mellom 80 og 100 millioner kroner. Det forutsetter et bibliotek som har dobbelt så stort publikumsareal som i dag.

Lite utlån

– I disse dager starter vi oppussingen av aulaen. Når den står ferdig restaurert neste år, vil vi få et samlet publikumsareal på 1.500 kvadratmeter, men trenger altså 3.000, sier Aarmo.

I 2013 lånte 190.000 mennesker 355.000 bøker, filmer og cd-er ved Fredrikstad bibliotek. Det er lite for en by på Fredrikstads størrelse, og henger trolig sammen med at biblioteket ligger usentralt.

– Jeg er overbevist om at et nytt sentrumsbibliotek vil føre til en tredobling av publikumsbesøket, sier Aarmo.

– Gitt at biblioteket flyttes, hva skal vi bruke den gamle bygningsmassen til?
– Den vil fungere utmerket som kulturbygg med aulaen som konsertsal, Overlyssalen som utstillingssted og biblioteklokalene som et permanent galleri for kommunens kunstsamlinger, for eksempel.

Bibliotekmuseum

– Du har også vurdert et annet alternativ.
– Ja. Jeg mener at Norge trenger et nasjonalt bibliotekmuseum, vi har ikke noe slikt i dag, og Fredrikstad bibliotek bør kunne egne seg.
– Men jeg understreker at dette kun er strøtanker og ønskedrømmer fra min side. Jeg har ikke snakket med Nasjonalbiblioteket om saken.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:15.