Fritidsklubbene og kulturskolen fikk mer, men ridesenter ble det ikke noe av – dette er det politiske kulturregnskapet

Etter fire nye år med de rødgrønne ved makten skal det politiske regnskapet for kultur, fritid og idrett gjøres opp. Under valgkampen i 2015 lovte partiene flere plasser, mer penger og kortere ventelister ved Kulturskolen. Flere får plass, men skolen er fremdeles langt unna landsgjennomsnittet når det gjelder dekningsgrad.