Slik fordeles kulturkronene i andre halvår

Her er listen over dem som får tilskudd, med søknadsbeløpet i parentes. Kultur- og miljøutvalget får saken som en orientering på onsdag. 51 søkte om midler, seks av dem får penger.