Opphetet kulturdebatt på Litteraturhuset

Fra Litteraturhuset. Teater til folket! 113 kulturaktører med bakgrunn i Fredrikstad og Østfold har undertegnet et opprop mot Østfold kulturutvikling og visjonene om et regionteater. Fylkesrådmannen vil utrede hvordan Østfold kulturutvikling kan danne grunnlag for å bli et regionteater på linje med andre regionteatre i Norge. Arbeiderpartiets Andreas Lervik, leder av fylkestingets nærings- og kulturkomite, har har sagt ja til å diskutere et regionteater for å styrke scenekunsten i Østfold.

Artikkelen er over 3 år gammel

Det har stormet rundt fylkespolitiker Andreas Lervik (Ap), etter at han i april publiserte et leserbrev med oppfordring og ønske om et snarlig regionteater i Østfold. Innlegget trigget kulturaktører fra hele fylket, og mandag kveld møttes begge parter til «Kulturopprør» på Litteraturhuset.

DEL

Omtrent 200 hadde møtt opp, både for å delta og observere debatten mellom Østfold kulturutvikling (ØKU) og mange av kulturaktørene som har signert det omtalte oppropet.

Se hele folkemøtet i vinduet over

Teatersjef innledet

Erik Schøyen, teatersjef for Haugesund Teater innledet kvelden med å fortelle hvordan et regionteater fungerer i forhold til både pengebevilgning, og prioritering av oppsettinger.

Teatersjefen ytret en sterk positiv holdning til regionteatrene, og fordelene dette genererer for de kulturelt involverte i et så spredt fylke som Østfold - noe både publikum og panel var skjønt enig om.

ØSTFOLD KULTURUTVIKLING

Østfold kulturutvikling, en kulturinstitusjon i Østfold fylkeskommune, har med sine fire avdelinger -  scenekunst, bibliotekutvikling Østfold, Ung Kultur  og kulturformidling Østfold -  hvert år ansvar for over 1.200 kulturarrangementer i fylket. Over 140.00 mennesker fyller årlig skoler, kulturhus, kirker, barnehager, eldreinstitusjoner, fengsler og rusinstitusjoner.

Scenekunst er den regionale scenekunstinstitusjonen i Østfold, og er finansiert gjennom et spleiselag mellom staten, fylkeskommunen og Østfolds kommuner, hvor Fredrikstad kommune er vertskommune. Scenekunst Østfold produserer egne forestillinger, samt co-produksjoner, residensopphold og gjestespill i samarbeid med lokale, nasjonale og internasjonale aktører.

Scenekunst Østfold er en del av kulturklyngen Østfold kulturutvikling.  De holder til i K60 på Værste i Fredrikstad. Scene K60 er en moderne teatersal med 100 plasser.

Kilde: Hjemmesidene til Østfold kulturutvikling

Møttes til debatt

På scenen sto kveldens ordstyrer og sjefredaktør i Fredriksstad Blad, René Svendsen - sammen med hovedpersonene for kjernesakens to sider:

1. Hvordan har Østfold kulturutvikling klart å bruke så mye penger på utvalgte oppsettinger, uten å ha verken betydelige billettinntekter eller publikumstall å vise til?

2. Et regionteater er sterkt ønsket av alle aktører, men det er stor uenighet om modellen. Kan et regionteater fungere under Østfold kulturutvikling, eller trenger man et selvstyrt teater? Her strides partene.

Leder for Østfold kulturutvikling, Tormod Gangfløt og leder av fylkestingets næring- og kulturkomite, Andreas Lervik la frem fylkets syn på hva Østfold kulturutvikling (ØKU) kan bidra med.

Silje Louise Waters og Patrik Aspelund Stenseth representerte på sin side de 113 kulturaktørene som har signert oppropet, og argumentet for at et regionteater fint kan drives uten å være underlagt ØKU.

Fylkeskultursjef Toril Mølmen var også tilstede under mandagens kulturopprør.

Fylkeskultursjef Toril Mølmen var også tilstede under mandagens kulturopprør. Foto:

Misnøye

Flere av de oppmøtte stilte mandag spørsmål rundt hvordan ØKU tidligere har håndtert, distribuert og fordelt sine tildelte midler.

En av dem som tok til orde, var Fredrikstad-skuespiller Alexander Karlsen El Younoussi (20).

En time og 40 minutter ut i folkemøtet rettet han spørsmål rundt hvordan Lervik og Gangfløt kan forsvare en ekstremt lav billettinntekt på ØKU sine produksjoner , når El Younoussis egen teatertropp alene har klart å dra inn over 20.000 kroner i billettinntekter på kun én sommer.

Forsvarte ØKU

Gangfløt forsvarte Østfold kulturutvikling med å fortelle om deres co-produksjonsbidrag og oppsettinger av stykker som eksempelvis høstens stjernefylte «CLOSER», mens han la til at det er vanskelig å selge denne type produksjoner til lokalteatre. Dette fordi disse teatrene ofte ikke har råd til å kjøpe mer enn én forestilling hver.

Videre kunne ØKU-direktøren tilføre at man de seneste årene har satset tungt mot å få på plass både nytt utstyr og personell internt i ØKU - for å være bedre rustet mot de utfordringer og muligheter ØKU vil møte i fremtiden.

Mange hadde møtt opp for å få med seg Kulturopprøret på Litteraturhuset. Fra venstre: Østfold kulturutvikling-sjef Tormod Gangfløt, leder av fylkestingets næring- og kulturkomite, Andreas Lervik, samt oppropets frontpersoner Silje Louise Waters og Patrik Aspelund Stenseth.

Mange hadde møtt opp for å få med seg Kulturopprøret på Litteraturhuset. Fra venstre: Østfold kulturutvikling-sjef Tormod Gangfløt, leder av fylkestingets næring- og kulturkomite, Andreas Lervik, samt oppropets frontpersoner Silje Louise Waters og Patrik Aspelund Stenseth. Foto:

Gangfløt avsluttet deretter med å forklare at det per dags dato ikke er stor nok interesse blant befolkningen for de tradisjonelle teaterforestillingene.

Dette argumentet falt ikke i god jord hos mange av de oppmøtte. Det kom tydelig frem en frustrasjon over at bevilgede kulturutviklingsmidler til fylket i store deler forsvinner rett ut igjen. Frustrasjonen er forankret i at disse midlene kanskje kunne vært brukt til å styrke Østfolds lokale teaterscener innenfor fylkesgrensen, hvis man bare hadde turt å satse lokalt i stedet.

To sider

Samtidig var det også delte meninger i salen om hvorvidt Østfold kulturutvikling vil være kapable til å forvalte og lede et potensielt regionteater, ved siden av sine andre kulturelle forpliktelser.

Flere av dem som tok ordet blant publikum, formidlet dessuten at de har troen på ØKU.

Halvannen time ut i kulturopprøret argumenterte blant annet dramatiker og produsent, Hans-Petter Thøgersen for hvorfor han valgte å ikke skrive under på oppropet.

– Først og fremst skrev jeg ikke under fordi jeg oppfattet at oppropet kritiserte en modell som kulturverkstedet har fått bidrag av, forteller Thøgersen.

Forvirring rundt kompetansekrav

Et annet tema som også preget debatten, var den omstridte diskusjonen rundt hvorvidt en teatersjef skal være kreativt eller administrativt forankret.

To av dem som tok mikrofonen fatt, var skuespiller Terje Brevik og forfatter, skuespiller og regissør Klaus Hagerup.

Skuespiller og regissør Klaus Hagerup var blant de som argumenterte for at det er de kunstneriske egenskapene og kvalifikasjonene en teatersjef burde bli ansatt på bakgrunn av, og ikke hvorvidt personen har administrativ erfaring eller ei.

Skuespiller og regissør Klaus Hagerup var blant de som argumenterte for at det er de kunstneriske egenskapene og kvalifikasjonene en teatersjef burde bli ansatt på bakgrunn av, og ikke hvorvidt personen har administrativ erfaring eller ei. Foto:

Begge enige om at den «gamle modellen» tjente både kunsten og publikum på en merkbart bedre måte enn hva den moderne modellen gjør.

– Vi må gå litt tilbake i tid, vi må få en tilhørighet igjen. Tilhørighet, miljø og det å skape noe sammen, det er bort i mot det viktigste for oss. Jeg kan rett og slett ikke forstå at det i det hele tatt er en diskusjon rundt hvorvidt en teatersjef skal eller ikke skal ha kunstnerisk forankring, fortalte en engasjert Hagerup.

– En teatersjef må være en kunstnerisk leder som selv er kunstner, og som kan faget sitt, avsluttet Brevik - til stor applaus fra salen.

PS! Neste dato i denne pågående debatten, er 7. juni. Da inviterer Lervik til dialogmøte mellom kulturaktører og kulturpolitikere i fylket.

FAKTA

Her er de 13 største postene i regnskapet over produksjoner i Scenekunst Østfold i fjor:

Om igjen1.206.436 kroner
Kjerringer419.778 kroner
FestiBorg302.507 kroner
Do not feed the trolls260.568 kroner
Lullaby244.421 kroner
Markedsføring/PR210.255 kroner
Myke øyne200.031 kroner
Godos187.112 kroner
Promille181.219 kroner
Halden 350131.988 kroner
Elven og havet100.094 kroner
SKØ Barokk junior96.242 kroner
Turné - egenformidling94.685 kroner

Slik var pengebruken ved alle avdelingene i Østfold Kulturutvikling i fjor:

Avdeling Den kulturelle skolesekken:

Rikskonsertene 636.686:

Drift:                 637.040 (Har brukt 1.492.691 – minus 855.650 kroner i refusjon fra staten gir utgiftspost på 637.040)

Produksjoner:   Minus 354 (Har brukt 2.117.641, men samtidig fått 2.117.995 i turné- og produksjonsmidler fra Rikskonsertene)

Den kulturelle skolesekken vgs. 2.291.577:

Drift:               359.692 (Har brukt 2.333.286–minus 1.968.698 fra bundne driftsfond og 4896 i sykelønnsrefusjon er trukket fra gir 359.692 som utgiftspost)

Produksjoner: 2.032.886 (Har brukt 2.154.013 – minus 121.127 i turnémidler fra dks vgs. gir utgiftspost på 2.032.886)

Den kulturelle skolesekken grunnskole 1.769.793:

Drift:             Minus 3.901.734. (Har brukt 9.644.113. Minus 13.545.845 fra bl a refusjoner og bruk av internfond gir minus 3.901.734 i regnskapet. Av forbruket på 9.644.113, er det brukt 2.621.603 til avsetning til bundne fond + 2.528.348 i overføring til kommuner.

Produksjoner: 5.671.526 (Har brukt 6.269.227 – minus 597.701 i turnémidler dks grunnskole gir utgiftspost på 5.571.526)

Barnehagekonserter Rikskonsertene: 59.081:

Drift:              Minus 178.004 (Eneste utgiftspost er 35.378 i avsetning til bundne fond – fått 190.840 i refusjon fra staten + brukt 22.542 fra bundet fond)

Produksjoner: 237.085

Kulturdråpen 420.884:

Drift:             420.884

Avdeling Ung kultur 3.560.917:

Drift:             2.876.428 (Har brukt 2.888.698 – 12.270 i diverse refusjoner og salg gir utgiftspost på 2.876.428)

Prosjekter:     719.199 (Har brukt 725.065 – minus inntekter på 5.866 gir 719.999 som utgiftspost)

Avdeling Scenekunst:

Scenekunst Østfold 3.694.281

Drift:             Minus 390.624 (Har brukt 8.733.107 – 9.123.731 i refusjoner fra stat, kommune og for sykelønn gir mindreforbruk på 390.624)

Produksjoner: 4.084.904 (Har brukt 4.171.869 – minus 86.965 i inntekter gir 4.084.904 som utgiftspost)

Kulturhusnettverk 2.129.446

Drift:               1.573.288

Produksjoner:   556.156 (Har brukt 631.650 – minus diverse inntekter på 75.494)

Teaterkafeen: 0

Avdeling biblioteksutvikling:

Biblioteksutvikling: 5.460.882

Drift:                     5.224.218 (Har brukt 6.504.800 – minus 1.278.239 i diverse refusjoner og salg)

Prosjekter:               236.663 (Har brukt 254,356 – minus inntekter på 17.693 gir utgiftspost på 236.663)

Avdeling direktør og felles drift:

Direktør og felles stab 1.829.684

Drift: Opplyser at beløpene som er oppgitt her befinner seg under de andre avdelingene.

Prosjekter: 1.667.306 (1.529.999 av det er forvaltning av den kulturelle spaserstokken)

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken