Fotomentoren viser nye sider på Soli Brug

Jarl Morten Andersen (62) beskrives som et forbilde og mentor av sine fotokollegaer. Nå kan du se hvorfor på Soli Brug.