Scenekunstrådet i Fredrikstad har startet på oppturen

Interimsstyret i Fredrikstad Scenekunstråd har startet den store jobben: Å samle scenekunsten under samme paraply. Formålsparagrafene er på plass, og neste viktige stoppested er et årsmøte i 2020.