Museumsdirektøren er bekymret for museets fremtid – mangler 1,5 millioner kroner

Museumsdirektør Gaute Jacobsen la frem noen tall og tanker om Fredrikstad Museums fremtid for kultur- og miljøutvalget onsdag. Han er bekymret, for tilskuddene til museet har ikke fulgt pris- og lønnsveksten. Han mangler 1,5 millioner, og er virkelig bekymret for fremtiden.