Høyre lanserte Gamlebyen som atelierklynge

Kulturutvalget fikk saken om mulige kommunale atelierløsninger for kunstnerne på bordet onsdag, og alle var enige om å ta saken videre. Knut Thomas Hareide-Larsen spilte dog inn Gamlebyen som arena.