Og saksbehandler Hanne Solberg Gullichsen skriver i sakspapirene at med henvisning til hva politikerne tidligere har sagt og vedtatt om utvidet spilletid for Idyllfestivalen og Glommafestivalen. Mens de fikk for fredag og lørdag, har minifestivalen bedt om lørdag og søndag. På dagtid er det tenkt et arrangement rettet mot hele familien med vekt på de yngre. Av den grunn ga Kultur- og miljøutvalget arrangementet 20.000 kroner ekstra i siste møte.

Rockabillyfestivalen får 20.000 mer 

Positiv bruk

Rådmannen sier også i sakspapirene at det er positivt at området bak Borgehallen tas i bruk, og at dette er et godt tiltak for lokalsamfunnet og god bruk av byrommet.

Derfor innrømmes arrangementet bak Borgehallen en time ekstra begge dager, men med krav om støyskjerming og måling av støyen. Naboer må også varsles i god tid, slik at de får muligheten til å klage.

Rockabillyfestivalen får 20.000 mer 

Se på støy

Miljø og landbruk har ingen innsigelser, fordi det er tidsbegrenset og det er tenkt gjennomført støydempende tiltak.

Lørdag skal det være konsert på kveldstid med 18-årsgrense, mens søndag kveld er det planlagt å vise film. «Grease» fra 1978 står på spilleplanen, med start klokken 22.00 og avslutning 23.50. Og tanken er å skape det til en drive-in-kino der lyden spres foran scenen med seks mindre aktive høyttalere.