Walid (44) har servert Hvaler-folket i 10 år: – Vi jobber når andre har fri

Walid Omar (44) ukependlet i mange år for å jobbe på Øykroa på Hvaler. Nå er det 10 år siden den populære kurderen fra Syria selv overtok driften av kroa i Ødegårdskilen. Fra 2012 har han også vært eier.