Musikk i Skolen er en medlemsorganisasjon for alle som er opptatt av å styrke barn og unges læringsarenaer med praktisk-estetiske virkemidler – både i skoleverket, i kulturskolene og innenfor barn og unges fritid.

– Jeg gleder meg til å ta fatt på dette styreledervervet, sier Pettersen.

Organisasjonen arbeider inn mot nasjonale myndigheter med mål om å bidra til en mer helhetlig og samordnet musikkopplæring. MiS inngår i Samarbeidsforum for estetiske fag (SEF) som består av Kunst i Skolen, Kunst og design i skolen og Musikk i skolen.