Rådmannen vil vurdere fartøyvernsenter på Isegran – kan gi 30 arbeidsplasser

Østfold fylkeskommune er i gang med utredning av et fartøyvernsenter i Østfold, og rådmannen vil jobbe videre med å se på hvordan Isegrans infrastruktur best kan rigges for å posisjonere kommunen inn i arbeidet.