Sky Agency med snuoperasjon – egenkapitalen er på plass og gjelda er nesten halvert

Arrangement- og agentselskapet Sky Agency AS har ryddet opp i økonomien etter flere år med usikkerhet og ulovlige lån til eiere.