Norske Konsertarrangører (NKA) sier i en uttalelse at de mener det er urovekkende at utvalget fortsatt favoriserer de tradisjonelle genrefestivalene, og ikke bidrar til utjevning mellom genreuttrykk.

Det utjevnes kun internt innen genrer og der spydspissene innen jazzen prioriteres, smøres det jevnt ut over populærmusikkfeltet. De tidligere knutepunktfestivalene for rock og country (Øyafestivalen og Norsk Countrytreff), får begge rundt 20 prosent reduksjon i støtte, på tross av at disse har hatt de laveste tilskuddene blant knutepunktfestivalene.

– Vi opplever at ønsket om å satse på spydspissene og lovnaden om forutsigbarhet kun er forbeholdt de tradisjonelle genrene, mens populærmusikken fortsatt ikke anerkjennes på samme måte, sier daglig leder i Norske Konsertarrangører, Torbjørn Heitmann Valum.

Tidligere kultursjef overtar månefestival med millioner på bok 

Tre fikk nei

Verken Festival Ø i Sarpsborg for det yngre publikummet, Møllefesten i Moss eller Råde parkfestival ble tilgodesett på sine søknader. Festival Ø hadde søkt om 100.000 kroner, mossingene om 200.000 og Råde søkte om 150.000 kroner.

Fem av de sju som fikk tilskudd har base i Fredrikstad, men ingen av søkerne fikk det de ba om. Søknadssummen i fylket var totalt på 3.250.000 kroner.

Tons of Rock maste og maste, og Equinox takket ja til comeback 

Fordelingen

Midlene ble fordelt slik (søknadssum i parentes):

Tons of Rock, Halden 400.000 (750.000) – Månefestivalen, Fredrikstad 300.000 (800.000) – Mozartfestivalen, Fredrikstad 250.000 (300.000) – Egil Hovland-festivalen, Fredrikstad 200.000 (300.000) – Kammerfest i Østfold, Fredrikstad 150.000 (300.000) – Geiteberg Folk Festival, Hobøl 80.000 (150.000) – Vinterjazzfestivalen, Fredrikstad 80.000 (200.000).

– Det er ille hyggelig at vi blir satt pris på seks år på rad, at klassisk musikk settes pris på. Nå er det spennende å se hva kommunen og fylket kan bidra med, sier Wiggo Andersen i Mozartfestivalen.

Driftsstøtte

Det ble også delt ut driftsstøtte til virksomheter i Østfold. Audiatur bokhandel i Moss (Årets bokhandel i 2012) fikk 644.000 kroner, mens avviklingstruede Studium Actoris på Kråkerøy fikk 305.000 kroner.