Brottet jubilerer med en hyllest av fyret

Neste års jubileumsforestilling i Brottet amfi (15 år) tar publikum ut på fyret i havgapet, og der skal du følge sliterne som passet på fyrlykta døgnet rundt. Lyset fra den reddet skipene fra å grunnstøte.