Det er Norges Korforbund som vurderer søknader på vegne av Kulturrådet, og ensemblet kom altså gjennom nåløyet. Formålet med støtteordningen er å gi kor og vokalensembler på et særlig høyt kunstnerisk nivå bedre betingelser for drift, produksjon og formidling.

– Først og fremst er dette en solid anerkjennelse av at ensemblet holder et svært høyt nivå. Selvsagt gir også støtten mulighet til å utvikle oss videre, sier en gledestrålende domorganist Tore Erik Mohn. Han er kunstnerisk leder for ensemblet sammen med kantor i Sarpsborg, Carl-Andreas Næss.

Erfarne sangere

Borg vokalensemble ble startet som Ensemble Energico av kantor Carl-Andreas Næss i 2001.

 I 2017 skiftet ensemblet navn til sitt nåværende, og fikk en sterkere tilhørighet til Fredrikstad domkirke og dirigent Tore Erik Mohn. Ensemblet består av noen av de mest erfarne sangerne i Østfold, flere dirigerer egne kor og har høyere musikkutdanning. Koret har gjennom årene sunget mange konserter i vårt distrikt, og vært på flere utenlandsturneer, bl.a. til Roma.

Ensemblet har også deltatt på Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival, og var nylig ute med et nytt album sammen med Det Norske Blåseensemble: Frank Nordensten: Organ Concertos. Her medvirker bl.a. domkirkens Dan René Dahl som orgelsolist, og Tore Erik Mohn dirigerer.

Flere konserter i vår

Hovedvekten av ensemblets repertoar ligger innenfor den klassiske genren med musikk av bl.a. Henry Purcell, Frank Martin, Benjamin Britten, Rachmaninov, Egil Hovland, Frank Nordensten og Anniken Paulsen. Sangerne samarbeider imidlertid også med kunstnere innenfor jazz og folkemusikk, og setter de klassiske verkene i relieff til andre stilarter.

4. mars kan du høre Borg vokalensemble synge Egil Hovlands «Missa Misericordiae» i Domkirken. I uken før påske fremfører koret også Mozarts Requiem sammen med Det Norske Blåseensemble. Verker av Mozart og Haydn skal fremføres under Mozartfestivalen 22. april i Østre Fredrikstad kirke.

PS! Produksjons- og driftsstøtte til kor på høyt nivå er en del av de statlige aktivitetsmidlene for kor. Nå har fagutvalget fordelt potten på 2,5 millioner kroner til 27 kor. Det var totalt 48 kor og vokalensembler som søkte om til sammen 9,5 millioner kroner.