Disse har tatt en Luther

– Hva ser dagens ungdommer i verden og i lokalmiljøet, som er virkelig galt, spurte Den norske kirke. Svar fikk de av 10. klasse ved Kvernhuset ungdomsskole. På bildet (f.v) Melvin Ødegård Karlsen (14), Sofus Helgesen (15), Herman Pedersen (15), Azra Qerkinaj (14) og Mia Christine Andersen (15).

– Hva ser dagens ungdommer i verden og i lokalmiljøet, som er virkelig galt, spurte Den norske kirke. Svar fikk de av 10. klasse ved Kvernhuset ungdomsskole. På bildet (f.v) Melvin Ødegård Karlsen (14), Sofus Helgesen (15), Herman Pedersen (15), Azra Qerkinaj (14) og Mia Christine Andersen (15). Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

500 år etter at Martin Luther spikret sine 95 teser på kirkedøren i Wittenberg, har Kvernhuset-elever spikret opp sine egne «teser» på dører som er satt ut i Kirkeparken.

DEL

MIN KULTUR: Dette innlegget er innsendt av Fredrikstad kirkelige fellesråd.

– Hva er så viktig for deg at du ikke kan trues til å skifte mening?

Det er spørsmålet 10. klasse ved Kvernhuset ungdomsskole har fått av Den norske kirke i Fredrikstad. Nå har klassen laget en installasjon i Kirkeparken om hva de er villige til å kjempe for.

«Utfordringen» fra Den norske kirke kom i forbindelse med årets reformasjonsjubileum. I 2017 er det 500 år siden Martin Luther spikret sine 95 teser på kirkedøren i Wittenberg. Tesene var en sterk og klar kritikk mot både pave og keiser, kirke og samfunn. Han møtte sterk motgang og satte sitt eget liv i fare for å kjempe for det han mente var galt.

Med utgangspunkt i Luther: Hva ser dagens ungdommer i verden og i lokalmiljøet, som er virkelig galt? Hva vil de kjempe for? Det har de gitt svar på ved å spikre opp sine egne «teser» på seks dører i Kirkeparken. Dørene er en installasjon som blir stående i uke 42 og 43.

– Gøy å tegne på dører

Azra Qerkinaj (14) og Mia Christine Andersen (15) var med å skrive på dørene:

– Hvordan har det vært å være med på prosjektet?

Azra: – Jeg synes det har vært lærerikt. Vi har lært oss å se ulike perspektiver av en sak.

– Hva tenkte dere da dere fikk vite hva dere skulle gjøre?

Mia Christine: Jeg tenkte først at «dette blir kjempekjedelig». Men det ble mye bedre enn forventet. Det var jo gøy å få lov til å tegne på dører og skrive akkurat hva vi mente.

Azra: – Jeg føler at vi blir lagt merke til. Folk må bare se på det vi mener og tenke på det. Ute at de kan si oss imot.

Her er noe av det elevene har skrevet på dørene!

Her er noe av det elevene har skrevet på dørene! Foto:

Klare meninger

– Var det vanskelig å finne en sak dere ville kjempe for?

Mia Christine: – Nei. Gruppa vår begynte å se på nyhetene og da kom vi etter hvert opp med mange ting vi mener noe om. Vi var særlig opptatt av rettferdig behandling av rusmisbrukere. Og at sæd- og eggdonasjon skal være lovlig. Alle som vil ha barn bør få lov til det.

Azra: Vi var opptatt av at alle er like mye verdt uavhengig av land, religion og særlig kjønn. Og så at homofile og lesbiske skal få være sammen uansett! Dette er veldig viktig for meg. Jeg mener det er akkurat det samme om en gutt er sammen med en gutt, som at en gutt er sammen med en jente. Ingen skal få bestemme at de ikke får være det!

Les også: Feirer både Martin Luther og Fredrikstad med Anita Skorgan og Emil Solli-Tangen og Rummelhoffs tre premièrer på fire dager

– Likeverd er viktigst

– Hva tenker dere om det Martin Luther gjorde for 500 år siden?

Mia Christine: – Jeg synes det er bra at han sa ifra, da fikk folk vite om hans mening, selv om de kanskje syntes det var feil. Samtidig fikk han kanskje folk til å tenke seg om.

– Hva er det viktigste for dere to å kjempe for?

Mia Christine: – At alle mennesker er like mye verdt, ingen skal bli sett ned på!

Bakgrunn

  • Martin Luther var en tysk teolog som spilte en sentral rolle i den religiøse og kulturelle omveltningen reformasjonen.
  •  Han var munk og ble presteviet, men levde det meste av sitt liv som professor i teologi ved universitetet i den tyske byen Wittenberg. I 1517 offentliggjorde han 95 teser (læresetninger) med kritikk av pavekirkens avlatshandel.
  • Avlatshandel gikk ut på at folk kunne betale penger til kirken for å få avlat, det vil si redusert straff for uoppgjorte synder i skjærsilden. Dette stilte Luther seg kritisk til. Senere ble hans kritikk mot paven og den romerske kirken stadig mer radikal.
  • Paven erklærte Luther som kjetter i 1521, men med støtte hos kurfyrsten i Sachsen og ved hjelp av moderne boktrykkerkunst fikk Luthers kirke- og religionskritikk likevel stor utbredelse, og dannet grunnlaget for reformasjonen.

Kilde: SNL

Artikkeltags