– Hvordan kan vi løfte industri- og arbeiderhistorien frem fra «glemselen», spør museumssjefen

Haller ved Fredrikstad Mekaniske Verksted (FMV) sett fra elva.

Haller ved Fredrikstad Mekaniske Verksted (FMV) sett fra elva. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

I dag har vi mye å takke våre forfedre for og det velferdssamfunnet de la grunnlaget for. Har vi viet dem nok plass i historieformidlingen? Fredrikstad Museum har i sine utstillinger fokusert mye på arbeiderhistorie, men vi ser at mer kan gjøres, mener museumssjefen.

DEL

Innsendt Fredrikstad kommune ved Kulturutvalget har tatt initiativ til en utredning om hvordan man kan styrke formidlingen av byens industrihistorie. Hvorfor er dette viktig og hva kan vi gjøre?

I 450 år av byens historie er omveltningene fra siste halvdel av 1800-tallet det som virkelig satt fart i byens utvikling. I dag er minnene og sporene fra denne epoken fortsatt synlige, men tidens tann visker ut sporene mer og mer.

Rundt 1900 var Fredrikstad en av landets mest industrialiserte byer. Befolkningsveksten var på sitt høyeste. Økonomisk og politisk var utviklingen viktig for at landet kunne bli modernisert og stå på egne ben ved unionsoppløsningen i 1905. Det oppstår en arbeiderklasse og en pengesterk overklasse. Klassemotsetninger og konflikt var vanlig, men hadde de også positiv virkning på samfunnsutviklingen.

Kampen om arbeidernes rettigheter; som innføring av fritid og ferie førte til at samfunnet fikk en helt ny dynamikk. Med økt fritid og ferie fikk arbeiderfamilier tid til å dyrke andre interesser enn kun å tjene penger til livets opphold. Fremveksten av idrett, foreningsliv, politisk engasjement, hytteliv, populærkultur var en konsekvens av dette. Nyvunnet fritid var også noe næringslivet kunne profittere på. Arbeiderne fikk tid og overskudd til nye aktiviteter og kjøp av flere forbruksvarer enn tidligere.

I dag har vi mye å takke våre forfedre for og det velferdssamfunnet de la grunnlaget for. Har vi viet dem nok plass i historieformidlingen? Fredrikstad Museum har i sine utstillinger fokusert mye på arbeiderhistorie, men vi ser at mer kan gjøres. Ved å vise de økonomiske, politiske og sosiale sammenhengene vil vi bedre forstå byen og samfunnsutviklingen frem til i dag.

Tirsdag den 18. september inviterer Fredrikstad Museum og Jens O. Simensen alle som er engasjerte og har meninger til et møte, for finne ut hvordan vi i fellesskap kan løfte industri- og arbeiderhistorien frem fra «glemselen». Møtet starter kl. 1800 i Tøihuset i Gamlebyen. 

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 08:00.