Kaster lys over Fredrikstads politi- og fengselshistorie

Byens politi- og fengselshistorie er hovedtema i årets første utgivelse av det lokalhistoriske tidsskriftet Fredrikke.