Kulturskolen er i gang med pilotprosjekt – vil ha kultur inn i alle byens barnehager

I et pilotprosjekt får barn i fire av byens barnehager utfolde seg kunstnerisk en gang i uken i regi av Kulturskolen. På sikt håper man dette kan være et tilbud til alle byens barnehager.