Idyll satser på «glamping» og festivalhotell – vil ha 1.500 festivalgjengere boende utenfor Gamlebyen

Når Idyllfestivalen tar imot nærmere 30.000 festivaldeltagere fordelt på to dager i juni 2020 skal de som kommer utenbys fra ikke være redd for å ikke ha et sted å bo.