Gressvik Summerparty vil flytte til ungdomsskolen

Etter 15 år på Gressvik Torv vil Gressvik Kultur AS bytte arena. Sommerfesten i august 2020 ønsker de å legge til ungdomsskolen, eller i verste fall bak Hurrød skole.