Flere varslinger i kulturetaten

Konfliktsituasjonen i kulturetaten i Fredrikstad omfatter flere varslinger og avvik, og situasjonen i en avdeling har vært konfliktfylt over flere år. En omvarslet leder får nå bistand fra advokat.