100 år etter Erling Johansens fødsel legges deler av boksamlingen hans ut på det private markedet

Da Fredrikstad kommune skulle ta over de gamle arbeidslokalene til Erling Johansen på Isegran ble familien bedt om å flytte deler av arbeidsbiblioteket hans. Nå er en stor del av samlingen til salgs.