Samler historier fra Kråkerøys første lokalhistoriker mellom to permer

Roger Kjellvik og Egil Haraldsen har samlet sammen over 20 artikler og 90 historiske bilder fra lokalhistoriker Alfred Jensens samling. Nå har det blitt bok som tar for seg livet i Fredrikstad og Kråkerøy på 1920- og 1930-tallet.