Det var Sarpsborg kommune som søkte om midlene, og det var fire andre søkere som ikke hadde fått utløst hele sin sum.

Olsok på Hankø fikk 30.000 (søkte om 50.000), De store strykekvartettene fikk 24.000 (29.000), Borg domkors Bach og Praetorius 15.000 (25.000) og Frida Odden Brinkmanns Ufroståegli endte på 40.000 (50.000).

Restsummen, etter at 109.000 kroner var fordelt, ble altså gitt til Norges eldste litteraturfestival som i år ble arrangert for 69. gang. Fylkesrådmannen konkluderte med at de hadde alle nødvendige forutsetninger på plass for å få midlene. I utgangspunktet fikk nemlig uka et kutt fra fylket. Nå ble det enklere å få budsjettet på 240.000 kroner i hop. Festivalen trakk nærmere 3.500 mennesker.