Lagmannsretten setter punktum for lokalt Beatles-bråk: – Deilig å bli ferdig med en absurd periode

I en kjennelse fra forrige uke, nektet lagmannsretten å behandle ankesaken i tvisten mellom de lokale musikerne Åge «Glam» Sten Nilsen, Gusty Utterdahl og Jan Erik Arntsen.