«Tidenes største omstilling for postansatte. Bemanningen reduseres med om lag 1500 årsverk, opplyser Posten.» Da burde man vel også stille krav til Kronos Titanhva rensing av deres svovelsyre angår, slik at bedriften gjør det som de skulle ha gjort for mange tiår siden og var pålagt. Slik at de ikke setter seg i den situasjonen at arbeidsplasser på ca 170 mennesker og bedriften som går bra, legges ned.

Regjeringen burde ikke ha noen skrupler med å forlange dette, når posten skal måtte nedbemanne med ca 1500 årsverk. Hva er da 170 arbeidsplasser som forurenser?

Det kan da ikke være meningen at bedriften Kronos Titan skal diktere avfallsbehandlingen her i landet og fortsatt bidra til, som de gjorde, å tømme dette i Glomma, og nå tømme dette i krater på Langøya og siden under bena på tusenvis av mennesker i Brevik by.

Renser de sin syre og gjenvinner, har Gjelsten ingen legitimitet i å fortsette å importere farlig flyveaske med tungmetaller og dioksiner til å nøytralisere Kronos Titan sin syre i krater på Langøya. Den er forøvrig full lenge før tiden, i samarbeid med Kronos Titan og Miljødirektoratet hvor sistnevnte har vært svake og tilnærmelsesvis bevisstløse i sin omgang med Noah.

Gjelsten har sogar hevdet å ville importere mer svovelsyre og - flyveasken vil da øke i sitt omfang. Samtidig vil han lagre/begrave dette i gruver som lekker og hvor det frem til 2040 er full drift av kalkstensutvinning hos Norcem. Den samme bedriften som har sagt nei til samdrift med Noah og lagring av farlig avfall og deres kalstensutvinning og produksjon av sement, av sikkerhetsmessige årsaker. Norcem med like mange ansatte som den amerikanske bedriften Kronos Titan i Fredrikstad.

«Aps Lauvås vil ha deponi-svar for Kronos Titan som har levert tynnsyre siden 1989: Kronos Titan har sendt tynnsyre med båt til Langøya i snart 30 år. Om få år er deponiet fullt.

Stein Erik Lauvås (Ap) stiller et skriftlig spørsmål i Stortinget til klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) på bakgrunn av de siste ukers artikler i Fredriksstad Blad om at 170 arbeidsplasser ved Kronos Titan er i fare.»

Han stiller med andre ord ingen krav til Kronos Titan som har visst om dette scenarioet som ville dukke opp. Som ikke har etterkommet det krav som ble pålagt dem for flere tiår siden og som nå har satt seg selv i denne situasjonen.

Han stiller ingen spørsmål om hva som vil skje hvis Kronos Titan fortsatt skal levere sin svovelsyre til Noah, når han vet at Langøya snart er full. Han har med andre ord ikke vidsyn nok til å forstå at han med sin støtte til Kronos Titan, setter arbeidsplasser opp mot arbeidsplasser uten å se at dette ikke er noen løsning. Han truer med sine spørsmål regjeringen på samme måte som Frederic Hauge og Gjelsten samt Norsk Industri nå gjør, for å fortsatt kunne dumpe svovelsyre samt importert flyveaske fra Europa ned under føttene på en hel by. Han burde konsentrere seg om løsninger isteden for dette.

Importert flyveaske fra Europa, millioner tonn av det opp gjennom årene, må stoppes da svovelsyren kan renses. Dermed har vi ikke noe problem å legge på Brevik folks sine skuldre. Derimot kan vi behandle vårt eget avfall (de siste tallene jeg har observert er 365.000 tonn), med rensing, gjenvinning og resirkulering. Det vil igjen skape mange flere arbeidsplasser som Lauvås burde konsentrere seg om. Selv om forsvinnende lite må deponeres inntil videre.

Bedriften Kronos Titan har hatt god tid, men har ikke vært seg sitt ansvar bevisst. Det må ikke noen stortingsrepresentant forsvare, uansett hvor de kommer fra. Folks helse og fremtid er langt viktigere enn arbeidsplasser som forurenser opp gjennom årene og arbeidsplasser forandres igjen og igjen.