Det er virkelig fascinerende å se hvilken betydning den norske TV-aksjonen har for mobilisering av engasjement og endring.

I fjor hadde vi i Kirkens Bymisjon gleden av å være mottagerorganisasjon, og allerede ser vi oppstart av nye og viktige tiltak for barn og ungdom, samt møteplasser som skal bidra til mer deltagelse og inkludering i våre lokalsamfunn. Du skal vite at Kirkens Bymisjon, og veldig mange med oss, er svært takknemlig for all innsats og felles dugnad som ble nedlagt av små og store bøssebærere, frivillige, kommuneansatte, skoler, næringsliv, fagorganisasjoner, idrettsklubber, foreninger, organisasjoner osv.

Nå er det vår tur til å oppfordre til mobilisering for årets aksjon. Det er nemlig den tiden på året igjen, hvor høsten for alvor har gjort sitt inntog, frosten leker litt med oss, fargesprakende løvblad utgjør vakre paletter som gradvis slipper taket og svever fritt mot bakken. Det er tiden hvor du og jeg utfordres til å gjøre en bitte liten innsats som fort kan bety alt i et annet menneskes liv. Kjenn litt på den.

Årets viktigste søndagstur nærmer seg med stormskritt. Den 20. oktober 2019 går TV-aksjonen på NRK av stabelen, til inntekt for CARE. Som det fremgår av navnet, det handler om å bry seg. CARE jobber for at fattige kvinner i noen av verdens mest sårbare områder skal få tjene sine egne penger, bestemme over egen kropp og gjøre sin stemme hørt i samfunnet. Organisasjonen startet som et samarbeid mellom 22 amerikanske organisasjoner som ønsket å hjelpe Europa etter 2. verdenskrig. Mange familier i Norge fikk CARE-pakker med nødvendige varer etter krigen. I dag er CARE en global bistandsorganisasjon som jobber i 95 land. Midlene går til CAREs programmer i ni land: Mali, Rwanda, Niger, Myanmar, Den demokratiske republikken Kongo, Afghanistan, Burundi, Jordan og Palestina. Nøye utvalgte land, basert på store behov.

TV-aksjonen

  • TV-aksjonen NRK har blitt arrangert én søndag i oktober hvert år siden 1974
  • Årets TV-aksjon går til CAREs arbeid for kvinners rettigheter
  • TV-aksjonen er verdens største innsamlingsaksjon. Hvert år besøker 100 000 bøssebærere samtlige av Norges 2,3 millioner hjem
  • Over 7 000 frivillige jobber fram mot aksjonsdagen for å mobilisere 100 000 bøssebærere
  • Siden 1974 har det norske folk samlet inn over ni milliarder kroner som har gitt titalls millioner mennesker livsviktig hjelp

Alle land i verden tjener på at flest mulig mennesker opplever deltagelse i samfunnet. Det er viktig både for det enkelte menneske som får forløst ressurser og drømmer, og for samfunnet som helhet. Flere steder i verden blir kvinner systematisk diskriminert og frarøvet grunnleggende rettigheter. Veien til likestilling kan noen ganger oppleves lang og kronglete, men ikke desto mindre vet vi at målrettede tiltak fører til positive endringer. Endringer som både resulterer i oppfyllelse av menneskerettigheter og bidrar til fattigdomsbekjempelse. CARE har både erfaringen og et lokalt apparat som vet hvordan dette skal gjøres i praksis, nå er det opp til oss å sørge for at de får penger nok til å lykkes maksimalt.

For, nå er det hennes tur. Hennes tur til å bli prioritert, få tilført ressurser og muligheter i livet.

Dette går pengene til: Overordnet mål er å løfte minst 400.000 kvinner ut av fattigdom. I tillegg er det dokumentert gang på gang at kvinner som får hjelp også hjelper sine familier. Det betyr at vi kan nå ut til mer enn 1 500.000 mennesker med årets TV-aksjon. Det skal vi få til gjennom å gi kvinner mulighet til å tjene sine egne penger, bestemme over sin egen kropp og få sin stemme hørt.

Hennes penger – hennes muligheter: TV-aksjonen skal gi unge kvinner mulighet til å skape sin egen arbeidsplass og sin egen inntekt. Kvinner skal få mulighet til å bli med i en spare- og lånegruppe, og få opplæring i å lede gruppene. De skal få tilgang til banktjenester, og kvinnelige entreprenører skal løftes frem.

Hennes kropp – hennes valg: Kvinner skal ha rett til å bestemme over egen kropp. De skal få opplæring i seksuell helse og mødrehelse. Kvinner skal ha kunnskap og mulighet til å bestemme om og når de ønsker barn, og hvor mange barn de ønsker. CARE skal engasjere over 10 000 menn for å få slutt på vold mot kvinner.

Hennes drømmer – hennes stemme: Kvinner skal få sin stemme hørt, og delta i beslutninger som angår dem selv. De skal få opplæring i politisk lederskap, og i deltagelse og lederskap i arbeidslivet og i lokalsamfunnet.

Det er mange måter å engasjere seg i aksjonen på. Bedrifter og fagforeninger kan bidra i de ulike næringslivsdugnadene som skjer, les om givermuligheter på giverstafett.no, og kanskje aller viktigst; bli bøssebærer ved å registrere deg her.

Ta vel imot bøssebærerne – de bærer bokstavelig talt denne aksjonen frem over det ganske land.