Gå til sidens hovedinnhold

Krohn om bryggesaken: Tro bare ikke at du er beskyttet av loven

Artikkelen er over 1 år gammel

Bryggeeier Finn Krohn mener namsmann og høyere myndighet, til dels også domstoler, legger for dagen en servilitet overfor kommuner som er like skummel som den er overraskende.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det var fint å se at en skribent med Gunnar Bodahl-Johansens faglige tyngde tok tak i den tragiske bryggesaken min. Saken er åpenbart så urimelig i sitt kommunale myndighetsmisbruk at den etter hvert engasjerer betydelig. Over fire tusen har på sosiale medier sett delinger fra NRK Søndagsrevyen og likedan fra artikler i FBs nettsider.

Teknisk sjef Geir Flote i Råde kommune hevder i Søndagsrevyen at kommunen skulle ha innhentet mer informasjon før reparasjonen tok til. Det kan jo umulig være mangel på informasjon den hadde i denne saken. Det underslås at kommunen var på befaring to ganger etter reparasjonen og fant alt i orden.

Jeg har en lovlig brygge og har selvsagt rett til å reparere denne uten å søke om det. Men for å være på den sikre siden kontaktet jeg likevel kommunen på forhånd for å orientere og forsikre meg om at reparasjonen skulle gå byråkratisk komplikasjonsfritt for seg.

Flere år etterpå krevde kommunen søknad om dispensasjon for reparasjonen fra LNF-formålet og 100-metersbeltet i plan- og bygningsloven (PBL) samt en rekke andre hjemler som de også etter hvert prøvde seg på. Ingen av disse hjemlene gjaldt for reparasjonsarbeider. Dette er altså ingen strandsonesak som mange synes å tro. Fylkesmannen satte etter noen år kommunen på ideen om at reparasjonsarbeidene kunne være søknadspliktige som en vesentlig reparasjon (den eneste lovlige forutsetningen kommunen hadde for å kunne kreve søknad) og at kommunen kunne nekte å godkjenne reparasjonen etter skjønnhetsparagrafen. Fylkesmannen la til grunn at det dreide seg om reparasjon av bærende konstruksjon.

Dette skjønte lagmannsretten at var feil. Den fant i stedet på en annen begrunnelse. Jeg mener retten her gikk ut over sin kompetanse. Dessverre gjorde Høyesterett en overflatisk vurdering og tok ikke inn saken. Lagmannsretten skulle kjent fylkesmannens vedtak ugyldig i stedet for, som den gjorde, å «reparere» vedtaket. Konsekvensen må etter dette bli at alle som skal foreta en reparasjon av lovlige installasjoner må fremme detaljert søknad for kommunen og landets kommuner må ansette en rekke ekstra saksbehandlere.

Lovgiverne må oppfordres til å endre PBL slik at loven får klare bestemmelser om søknadsplikten og at skjønnhetsparagrafen blir endret slik at ikke landets mange eiendomsbesittere blir overlatt til kommunenes frie skjønn, som domstolene ikke kan overprøve. Det er virkelig påfallende at Høyre som et parti som mener å ville hegne om rettssikkerheten, ikke forstår dette. Dette er et lovpolitisk spørsmål som burde bli tatt opp i Stortingets spørretime e.l.

Poenget, som ikke alle skjønner, er at reparasjoner i utgangspunktet ikke er søknadspliktige. Fordi fylkesmannen tipset kommunen om denne utrolige skjønnhetsparagrafen har kommunen nå fått til å ta pant i alt jeg eier og begrenser ytterligere min økonomiske tilstand ved å trekke stygt i pensjonen min. Dette skaper selvfølgelig en fra kommunens side åpenbart tilsiktet, men for meg fullstendig håpløs situasjon. Alt dette pga. noen molostener plassert rundt en brygge. Og slik har det vært fra 1937 da brygga ble anlagt. Dette er ikke noe som bare bør bekymre meg, men alle som forventer rettferdighet fra myndigheter i dette landet.

Men ikke bare det; i neste omgang kan det gjelde hvem som helst som kan bli utsatt for kombinasjonen av uforutsigbar skjønnhetsparagraf og mindre vennligsinnet og dertil mer eller mindre kompetent kommune. Tro bare ikke at du er beskyttet av loven. Namsmann og høyere myndighet samt til dels domstoler legger for dagen, etter min erfaring, en kommuneservilitet som er like skummel som den for oss godtroende borgere, er overraskende.

Les også

Bryggekonflikt havner i retten igjen – Finn Krohn tar mulkt-krav til lagmannsretten

Kommentarer til denne saken