Krisesenteret om koronasituasjonen: – Å sitte nærmest innelåst sammen med voldsutøver er en forferdelig situasjon

Marie Lindén er leder for Krise- og incestsenteret i Fredrikstad. De har hatt færre beboere og henvendelser etter nedstengningen i mars. Nå er hun bekymret for de langsiktige konsekvensene – spesielt for barn i voldsutsatte hjem.